Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Anbefalinger fra styregruppen

På denne side kan du se styregruppens anbefalinger, som er en del af den samlede afrapportering af folkeskoleanalysen.

  • At der arbejdes videre med at analysere specialundervisningsområdet.
  • Hvis kommunalbestyrelsen eventuelt beslutter at der i fremtiden skal lukkes skoler, skal der i samarbejde med de lokalsamfund, der påvirkes af lukningen, udarbejdes en handlingsplan.
  • At der udarbejdes en langsigtet vision og strategi på folkeskole- og dagtilbudsområdet.
  • Styregruppen anerkender, at der er et ønske i høringssvarene om en hurtig og inddragende beslutningsproces.