Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Analyse af folkeskoleområdet

I forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2016-2019 blev det besluttet, at der i 2016 skal udarbejdes et oplæg til budgetforslag for 2017, der dels evaluerer på det realistiske i at gennemføre besparelserne på specialundervisning i 2016 og overslagsårene, og dels indeholder forslag, der kan sikre en mere robust og langsigtet finansiering af det samlede folkeskoleområde.

Kommunalbestyrelsen har på den baggrund nedsat en styregruppe, der har udarbejdet en budgetanalyse af folkeskoleområdet.

Budgetanalysen ser på økonomi, kvalitet, struktur og indvirkninger på lokalsamfundet. Samlet set er målet at nedbringe udgifterne til folkeskoleområdet set i forhold til sammenlignelige kommuner samt at forbedre kvaliteten i folkeskolen.

Materialet som indgår i budgetanalysen har været i offentlig høring, og der har været afholdt borgermøder med præsentation af analysematerialet den 25. april i Grenaa og den 26. april i Auning.

Høringsmaterialet udgør sammen med styregruppens analysemateriale den samlede afrapportering til den politiske behandling af folkeskoleområdet.

Læs mere om styregruppens samlede afrapportering af analysematerialet på folkeskoleområdet: