Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Konstitueringsaftale for byrådsperioden 2022-2025

Der er indgået en konstitueringsaftale i Norddjurs Kommune for byrådsperioden 2022-2025.

Der er indgået en konstitueringsaftale i Norddjurs Kommune for byrådsperioden 2022-2025 mellem følgende partier: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. 

Aftalen indebærer, at Kasper Juncher Bjerregaard (V) bliver ny borgmester.

Der vil i tillæg til de indgåede aftaler om konstituering i de kommende dage blive aftalt fordeling af de resterende poster.

Konstitueringsaftalen vil blive opdateret i takt med, at posterne bliver fordelt mellem partierne.

De otte partier, som er repræsenteret i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune i næste byrådsperiode, er: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Nyhedsdato: 18.11.2021