Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

UngNorddjurs rækker ud til de unge i online-kampagne

Ungdomsskolen UngNorddjurs er i gang med at sætte en stor online-kampagne i søen. Formål: At nå de unge, der hvor de er, inspirere til aktiviteter uden fysisk kontakt og sætte fokus på, hvordan vi passer på hinanden i en corona-tid.

Corona sætter sit præg på samfundet i disse dage og uger. Særligt for unge kan det være en udfordring at vænne sig til, at fysisk kontakt med vennerne i en periode er svært.

Hos ungdomsskolen UngNorddjurs i Norddjurs Kommune vil man gerne både oplyse og inspirere de unge til, hvordan kontakten til kammeraterne kan fastholdes, uden at man går på kompromis med de vigtigste budskaber i denne tid: Pas på hinanden, stop smittekæder og tag hensyn til de svage grupper i vores samfund, som rammes hårdt af corona.

Henrik Stougaard Larsen, leder af UngNorddjurs, siger:

”Vi kan nå de unge på en mere effektiv måde end medierne måske kan. Vi kender dem, er vant til at have en god dialog og kan komme ud med vores budskaber på de kanaler, de unge allerede bruger. Det er vigtigt, at budskaberne om at holde afstand, følge hygiejneregler og udvise omtanke kendes af alle, når vi skal lykkes med den store fælles opgave at begrænse corona”.

Han understreger, at ungdomsskolen ikke har indtryk af, at de unge mangler respekt for reglerne eller er ligeglade:

”Kampagnen handler mere om at forebygge og inspirere til, hvordan man kan fastholde et godt ungdomsliv og kontakten til vennerne i en svær tid – uden at risikere smittespredning”, siger han.

Kampagnen, som stadig er i opbygningsfasen, skal blandt andet foregå via disse kanaler:

  • SMS
  • Facebook
  • Hjemmeside
  • YouTube

Der vil blive brugt både offentlig tilgængelig materiale og selvproducerede videospots, grafisk materiale, memes osv. rettet mod de unge.

Blandt andet vil der blive produceret videospot med unge, der fortæller, hvad de får tiden til at gå med, når nu man ikke kan mødes med vennerne, som man plejer. Det håber ungdomsskolen kan være med til at inspirere andre unge til aktiviteter, der ikke indebærer smittespredning.

UngNorddjurs har også fokus på de særlige målgrupper som f.eks. udsatte unge og unge i forskellige projekter, som kampagnen også skal nå. Ligeledes runderer ungdomskonsulenterne i det offentlige rum, og går i dialog med de unge, de møder her.

Samtidig arbejder man på at aktivere medlemmer af ungdomsrådet og andre aktører for at få dem til at bidrage til en ung til ung-kampagne.

”De unge er jo allerede superaktive i de virtuelle rum. De gamer, chatter, spiller sammen og mødes online på forskellig vis. UngNorddjurs har planer om også at være mere til stede virtuelt i denne tid i form af en online juniorklub for de 10-14-årige og en online ungdomsklub for de 14-18-årige, hvor der blandt andet laves konkurrencer gennem Kaboot, Instagram og Facebook. Det fastholder relation og dialoger, at de unge kan logge på og ”møde” de medarbejdere og venner, de kender fra klubben”, siger Henrik Stougaard Larsen.

En kanal til generel oplysning i disse dage er også Norddjurs Kommunes hjemmeside www.norddjurs.dk, hvor der løbende informeres om, hvordan situationen påvirker kommunens drift, ligesom man kan finde nyheder og links til oplysninger fra myndigheder og andre vigtige informationer.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Henrik Stougaard Larsen, leder af UngNorddjurs i Norddjurs Kommune
hsl@norddjurs.dk
Tlf. 26 19 76 67

Nyhedsdato: 19.03.2020