Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælp på vej til erhvervslivet

Den ekstraordinære situation pga. coronavirus stiller erhvervslivet i Norddjurs i en vanskelig situation. Kommunalbestyrelsen er på vej med en række understøttende indsatser.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs vedtog den 17. marts en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til renovering af kommunale bygninger, og samtidig blev en tillægsbevilling på 2. mio. kr. til understøttelse af lokale virksomheder i den aktuelle vanskelige corona-situation vedtaget. Sidstnævnte pulje blev sat på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet som direkte konsekvens af corona-situationen og på baggrund af en konkret efterspørgsel fra erhvervslivet.

Som led i hjælpen til erhvervslivet er der også taget initiativ til, at Norddjurs Kommune fremrykker sine betaling af regninger til de virksomheder, der har brug for det. Det skal være med til at forbedre virksomhedernes likviditet i denne vanskelige situation. Økonomiudvalget tager stilling til dette fredag den 20. marts.

Samtidig er der en samlet hjælpepakke bestående af en række initiativer på vej. Input til, hvad der er behov for, samles løbende ind gennem dialog med en række parter fra det lokale og regionale erhvervsliv.

Borgmester Jan Petersen udtaler om pakken: ”Vi i kommunalbestyrelsen – med erhverv-og arbejdsmarkedsudvalget som særligt fokusområde- arbejder på højtryk med et udspil til en samlet hjælpepakke til erhvervslivet. Her forsøger vi at tage højde for så vidt muligt, at erhvervslivet er en sammensat størrelse, og at virksomhederne påvirkes forskelligt af den nuværende situation”.

Selvom Norddjurs Kommunes drift er påvirket af den nuværende situation, er Jobcenter og arbejdsmarkedsafdeling stadig klar til at hjælpe og vejlede virksomhederne så godt som overhovedet muligt. Man er blandt andet i gang med at lave en jobbank over arbejdsløse, hvis der bliver brug for arbejdskraft, hvis nøglepersoner i f.eks. sundhedsvæsenet bliver syge. Private er også velkomne, hvis de søger arbejdskraft.

På norddjurs.dk kan erhvervslivet blandt andet læse mere om mulighederne for hjælp og støtte på kommunalt plan, og der er oprettet en hotline.

”Situationen er ekstraordinær, og vi forsøger løbende at finde løsninger på de problemstillinger, som opstår. Vi er i dialog med en række af erhvervslivets aktører og indsamler input fra dem. Alle henvendelser og ideer er velkomne”, siger Jan Petersen.

Han har samtidig en opfordring til borgerne: ”Det er meget vigtigt, at vi under de nuværende svære forhold alle bidrager til at holde hånden under vore lokale virksomheder. Det bidrager vi til som kommune, og borgerne kan også hjælpe. Derfor vil jeg opfordre til, at vi alle handler lokalt i det omfang, det overhovedet er muligt”.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester
jp@norddjurs.dk
Mobil: 27 85 24 51

Nyhedsdato: 18.03.2020