Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Corona: Norddjurs Kommune er i gang med at sikre driften af kritiske funktioner

Norddjurs Kommune er i gang med at gennemføre en række initiativer på baggrund af regeringens udmeldinger om nye tiltag for at inddæmme og forsinke spredning af coronavirus.

Fokus er på at opretholde drift af kritiske funktioner.

Kommunens krisestab er aktiveret på højeste niveau under ledelse af kommunaldirektør Christian Bertelsen og arbejder i overensstemmelse med de retningslinjer, som de statslige myndigheder har udstedt.

Samtidig orienteres kommunalbestyrelsen senere i dag.

Borgmester Jan Petersen udtaler:

”Efter regeringens pressemøde i går aftes står vi i en ny situation. Lige nu er det vigtigste, at vi gør vores bedste i den vanskelige situation. Vi skal udvise samfundssind og tage ansvar ved at ændre vores adfærd hver især, som organisation og som kommune”.

Kommunen er i gang med at iværksætte hjemsendelse af medarbejdere, som ikke varetager kritiske funktioner jævnfør de nationale myndigheders udmeldinger den 11. marts.

  • Alle offentlige skoler, dagtilbud og uddannelser lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger.

  • Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud m.v. lukker krisestaben.

  • Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem.

  • Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra.

  • Brugen af den kollektive trafik skal begrænses og spredes over mest mulig tid og kapacitet.

  • Sygehuse og plejehjem mv. opfordres til med umiddelbar virkning at indføre skærpede restriktioner i forhold til besøg.

  • Der gennemføres hastelovgivning, som giver mulighed for at gennemtvinge særligt nødvendige foranstaltninger.

  • Der udstedes forbud mod, at arrangører, forlystelser, restaurationsvirksomheder mv. samler flere end 100 personer indendørs.

  • Udenrigsministeriet skærper sine rejsevejledninger og der gennemføres yderligere restriktioner ved indrejse i Danmark.

Der vil på Norddjurs Kommunes hjemmeside blive informeret om konsekvenserne for borgerne i forbindelse med hjemsendelse af medarbejdere.

Der vil blive kommunikeret direkte fra de enkelte institutioner til borgere og pårørende, der har tilknytning hertil.

Kommunens medarbejdere bliver løbende informeret om udvikling af situationen og hvordan, man skal forholde sig på de enkelte arbejdspladser.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen
Borgmester
Norddjurs Kommune
Tlf. 27 85 24 51

Nyhedsdato: 12.03.2020