Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nye tiltag for at hjælpe erhvervslivet

Alle partier i kommunalbestyrelsen er netop blevet enige om yderligere anlægsinvesteringer for 2,1 mio. kr., som skal understøtte vækst og udvikling i den ekstraordinære situation, corona-virus har medført.

Den nye aftale består af tre anlægsprojekter, som alle skal gennemføres i 2020:

Læs aftalen i sin helhed. 

Se budgetbalancen. 

1. Forbedringer af indeklima i daginstitutioner for 0,5 mio. kr. Sagen behandles i børne- og ungdomsudvalget i august og i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i september.

2. Der afsættes 0,830 mio. kr. svarende til 1 mio. kr. i anlægstilskud til Nørre
Djurs Hallen til renovering af tag over idrætshal og sidebygninger. Nørre Djurs Hallen er en selvejende institution og ejer hallen. Sagen behandles i kultur-og fritidsudvalget, i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen i august.

3. Der afsættes 0,753 mio. kr. til ny gulvbelægning i skolehallen ved Søren Kanne Skolen i Grenaa, afdeling Østre. Hallen er ejet af Norddjurs Kommune og bruges af skole og Grenaa Badmintonklub. Projektet med nyt gulv er under forudsætning af, at Grenaa Badmintonklub medfinansierer med et beløb på 0,3 mio. kr. Sagen behandles i børne-og ungdomsudvalget i august og i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i september.

Norddjurs Kommune har henover foråret og forsommeren igangsat flere initiativer for at hjælpe bl.a. det lokale erhvervsliv i lyset af corona-virus, som har sat mange i en vanskelig situation.

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs vedtog den 17. marts en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til renovering af kommunale bygninger, og samtidig blev en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til yderligere bygningsvedligehold til understøttelse af lokale virksomheder vedtaget. Den 19. marts besluttede økonomiudvalget, at Norddjurs Kommune fremrykker sine betaling af regninger til de virksomheder, der har brug for det. Hhv. den 27. marts og 1. april blev der desuden indgået politiske aftaler, som skal stimulere den lokale økonomi.

I alt er der – inklusiv dagens aftale på 2,1 mio. kr. - blevet afsat cirka 16 mio. kr. på anlægssiden og 3,7 mio. kr. på driftssiden til forskellige hjælpetiltag ifm. corona-situationen.

De forskellige tiltag er besluttet efter en afvejning, hvor man på den ene side ønsker at stimulere den lokale økonomi, og på den anden side skal tage hensyn til Norddjurs Kommunes økonomi, som skal være robust nok til at håndtere uforudsete udgifter og usikkerheder på grund af corona-virus. Det kan f.eks. være flere udgifter på arbejdsmarkedsområdet pga. flere ledige under krisen.

Der er et løbende fokus på opfølgning og vurdering af de økonomiske konsekvenser, og pt. forventes et kassetræk på knap 28,5 mio. kr. overfor et forventet kassetræk i 2020 på 5 mio. kr. Den politiske risiko, som de forskellige ekstraordinære corona-tiltag kan have for Norddjurs Kommunes økonomi, er partierne enige om at bære i fællesskab.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Borgmester Jan Petersen (A), mobil: 27 85 24 51
Hans Fisker Jensen (A), mobil: 23 83 74 65
Kasper Bjerregaard (V), mobil: 51 23 86 14
Steen Jensen (O), mobil: 28 60 67 85
Jens Meilvang (I), mobil: 24 24 16 00
Benny Hammer (C), mobil: 40 32 19 84
Mads Nikolajsen (F), mobil: 61 28 63 27
Ulf Harbo (Ø), mobil: 61 65 13 83.

Nyhedsdato: 03.06.2020