Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aftale om skoleområdet

Alle partier i kommunalbestyrelsen har netop indgået en aftale om skoleområdet, hvor partierne er enige om at prioritere skoleområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021, samtidig med at skoleåret 2020/2021 stabiliseres.

Partierne har den 22. juni indgået en aftale på folkeskoleområdet, hvori der er enighed om at prioritere skoleområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021, og udarbejde en sammenhængende og bæredygtig plan for fremtidens folkeskole i Norddjurs.

Det nærmere indhold af aftalen forhandles i forbindelse med budgetforhandlingerne efter sommerferien. Dog er følgende allerede aftalt for det kommende skoleår:

  • Der tilføres 0,8 mio. kr. i 2021 til Børneby Midt og Børneby Nord, således skoleåret 2020/2021 kan planlægges endeligt.

  • Der afsættes 6 mio. kr. i 2021 til imødegåelse af et større antal afskedigelser på nuværende tidspunkt.

Derudover forpligter partierne sig til:

  • Der i forbindelse med budget 2021 skabes et stabilt økonomisk grundlag, der sikrer investeringer i en folkeskole i udvikling – også med faldende børnetal. Det kræver en holdbar skolestruktur og stabilitet i tilrettelæggelse af de enkelte skoleår. Kvalitet og nærhed skal understøtte hinanden.

  • Der udarbejdes derfor en sammenhængende og bæredygtig plan for fremtidens folkeskole i Norddjurs, der bidrager til at forbedre de undervisningsmæssige resultater og inddrager erfaringer fra bl.a. Covid-19 perioden. Planen skal understøtte kvalitative forbedringer og udvikling af folkeskolen

  • Der færdiggøres en plan for rekruttering og tilpasning af antallet af medarbejdere, der kan understøtte investeringerne i folkeskolen de kommende år og bidrage til bedre resultater og uddannelsesparathed hos børnene.

  • Planen udarbejdes med afsæt i budget 2021 og skal gennemføres med virkning fra skoleåret 2021/22.

De aftalte bevillinger udmøntes af børne- og ungdomsudvalget.

Forligspartierne er opmærksomme på, at med denne aftale prioriteres 6,8 mio. kr. af et potentielt råderum, hvoraf der dog gennem finanslovsbevillingen er sikre 2,4 mio. kr. til forbedringer af folkeskolen i 2021.

Skoleområdet har igennem længere tid haft politisk fokus i Norddjurs. I februar i år besluttede kommunalbestyrelsen enstemmigt at tildele 2 mio. kr. ekstra i 2020 til Søren Kanne Skolen, omfordele midler på specialundervisningsområdet og at den omstillingsproces, som Børneby Nord og Børneby Midt gennemfører i 2020, skulle støttes med 1,65 mio. kr. af finanslovsmidler til løft af folkeskolen.

Ved samme lejlighed aftalte partierne bag budget 2020 også, at skoleområdet skulle prioriteres ifm. budget 2021, og at man ville mødes igen før sommerferien, når skolernes situation og børnetallet for 2021 var kendt, hvilket altså nu har ført til den nye aftale.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Borgmester Jan Petersen (A), mobil: 27 85 24 51
Hans Fisker Jensen (A), mobil: 23 83 74 65
Kasper Bjerregaard (V), mobil: 51 23 86 14
Steen Jensen (O), mobil: 28 60 67 85
Mads Nikolajsen (F), mobil: 61 28 63 27
Ulf Harbo (Ø), mobil: 61 65 13 83
Benny Hammer (C): 40 32 19 84
Jens Meilvang (I): 24 24 16 00

Nyhedsdato: 22.06.2020