Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyt frivilligråd klar til 2021

Norddjurs Kommunes nye frivilligråd mødtes for første gang den 8. december 2020. Her valgte frivilligrådet en formand og næstformand, og rådet tog hul på diskussionen om, hvordan frivilligpuljen skal bruges i 2021.

To nye medlemmer i frivilligrådet

Frivilligrådet fik to nye medlemmer, da der i november blev afholdt valg til rådet. De to nye medlemmer er Annette Nielsen, Solstrålen Norddjurs og Lisbeth Hougaard, Cafe Grenaa og Social Drive Out. Valget blev afholdt som elektronisk valg grundet situationen med COVID-19.

På frivilligrådets første møde den 8. december 2020 blev Henning Hansen genvalgt til formand og Annette Nielsen blev valgt til næstformand.

Dermed består frivilligrådet i 2021 af:

 • Kategori: Ældre og pensionister

  • Jette Bach, Ældresagen Rougsø Sønderhald (siddende) 
  • Henning Jensen, Digterparkens Venneforening (siddende)

 • Kategori: Sundhed, sygdom og handicap

  • Kai Hansen, Åstrup på tværs (genvalgt) 
  • Annette Nielsen, Solstrålen Norddjurs (nyvalgt)

 • Kategori: Børn og unge

  • Kristina Andersen, Natteravnene Grenaa (siddende) 
  • Vakant

 • Kategori: Andre foreninger

  • Henning Hansen, Røde Kors Rougsø (siddende) 
  • Lisbeth Hougaard, Cafe Grenaa og Social Drive Out (nyvalgt) 

Bindeleddet til Norddjurs Kommune

Frivilligrådet er de frivillige sociale foreningers talerør i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet bidrager til at styrke samarbejdet om det frivillige sociale arbejde og kan komme med forslag til initiativer på området. Dette gøres bl.a. via frivilligrådets årlige dialogmøde med voksen- og plejeudvalget.

Frivilligrådet har også til at opgave at komme med et forslag til fordeling af frivilligpuljen, som uddeles hvert år.

Frivilligrådet er med deres arbejde med til at skabe synlighed omkring de frivillige sociale foreningers indsats rundt om i kommunen. Frivilligrådet er også central i arbejdet med at arrangere Norddjurs Awards, hvor Årets Frivillig kåres.

Frivilligpuljen 2021

Frivilligpuljen er i 2021 på 250.000 kr., som fordeles til frivillige initiativer på det sociale område.

Frivilligrådet godkendte på mødet den 8. december 2020 tidsplanen for uddeling af frivilligpuljen. Der er frist for ansøgninger den 1. marts 2021, og ansøgninger kan sendes via www.norddjurs.dk/frivilligpuljen.

Fakta om frivilligrådet i Norddjurs Kommune

Frivilligrådet støtter, inspirerer og synliggør det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet er bindeled mellem det frivillige sociale arbejde og Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet kommer med forslag til Norddjurs Kommunes frivilligpolitik samt fordeling af Frivilligpuljen til det politiske udvalg. 

Frivilligrådet er med til at planlægge og afholde Norddjurs Awards, hvor Årets Frivillig kåres.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Formand for frivilligrådet

Henning Hansen
henninghansen1954@gmail.com
Tlf. 26 82 88 83 

Velfærdssekretariatet i Norddjurs Kommune
velfaerd@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 40 31

Nyhedsdato: 17.12.2020