Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forældre er vilde med SFO’erne i Norddjurs

SFO’erne i Norddjurs Kommune er blandt landets bedste, hvis man spørger forældrene.

En spritny brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik står bag, slår fast, at forældrene i Norddjurs Kommune er meget glade for det tilbud, deres børn får i de lokale SFO’er. Kun ganske få andre kommuner i landet klarer sig lige så godt som Norddjurs Kommune.

Forældrene i Norddjurs Kommune sender mange roser efter de kommunale SFO’er og ender med at levere en tilfredshedsundersøgelse, der ligger over landsgennemsnittet på alle parametre. Helt i top finder man forældrenes tilfredshed med SFO’ens indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade.

Det glæder skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen, at forældrene lægger mærke til netop dette.

"Der er ingen tvivl om, at børnenes tryghed og glæde er helt afgørende for, at børnene kan opbygge stærke relationer til hinanden og til de voksne. Det er samtidig en del af det fundament, vi bygger videre på i alle læringssituationer i både skole- og SFO-tiden. Det er ét af vores helt store fokusområder, og derfor glæder det mig også, at forældrene har lagt mærke til det", siger hun.

Forældrene i Norddjurs Kommune lader heller ingen tvivl stå tilbage ved spørgsmålet om personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene. Også her løfter forældrenes vurdering sig pænt over landsgennemsnittet, ligesom det er tilfældet på eksempelvis spørgsmålet om personalets indsats for at skabe gode relationer mellem børnene og det generelle samarbejde mellem SFO og forældre.

Fortsat høje ambitioner

Skole- og dagtilbudschefen forventer, at undersøgelsen vil blive anvendt til at søge at skabe et endnu stærkere tilbud til de børn, der bruger kommunens tilbud om SFO.

”Det flotte resultat er en kæmpe anerkendelse af det personale, som hver dag løber stærkt for at skabe høj kvalitet i fritidstilbuddet. Og så er undersøgelsen et fantastisk værktøj til alle SFO-er til at dykke ned i, hvad forældrene synes som netop deres tilbud og derigennem kvalitetsudvikle endnu mere”.

Corona-nedlukning gjorde ingen forskel

Tilfredshedsundersøgelsen blev foretaget i løbet af foråret 2020 og faldt dermed sammen med nedlukningen ifm. COVID-19. Det havde tilsyneladende ingen negativ indflydelse på forældrenes vurdering af børnenes fritidstilbud i SFO-erne.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Skole- og dagtilbudschef: Lene Mehlsen Thomsen
lemt@norddjurs.dk
Telefon: 42 72 92 19

Fakta

Initiativet om landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser er en del af Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, som blev indgået i 2019 mellem den tidligere regering, KL og Danske Regioner. Aftalen er videreført af regeringen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført af Danmarks Statistik i marts-juni 2020. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller”, (3) ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5).

Forældrene har svaret på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste.

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskolen og SFO 2020
Spørgsmål Norddjurs DK
Aktiviteterne i SFO'en 4,1 4,0
Håndtering af konflikter og drillerier 4,0 3,8
Personalets indsats for at skabe kontakt mellem børnene 4,1 3,8
Personalets indsats for at udvikle børnenes sociale kompetencer 4,1 3,9
Samarbejdet om barnet mellem SFO/forældre 4,2 3,9
SFO'ens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og godt tilpas 4,3 4,0

Nyhedsdato: 02.12.2020