Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Brugen af idrætshaller i Norddjurs skal optimeres

Der er stor efterspørgsel på tider i idrætshallerne. Samtidig kan man opleve haller, der står tomme med lyset slukket.

Nu undersøger Norddjurs Kommune, om det er muligt at udnytte faciliteterne bedre. Hallerne gemmer måske på mere ledig tid, end vi tror.

Norddjurs Kommune har sat sig for at undersøge, om kommunens indendørs idrætsfaciliteter kan udnyttes bedre samtidig med, at halpersonale kan aflastes og penge spares. I løbet af 2021 opsættes der elektroniske aktivitetsmålere i alle tolv 20x40-meters haller i kommunen. Målet er en automatisk indsamling af viden om brugen af hallerne. Viden der hidtil er blevet indsamlet manuelt i kortere perioder eller ved stikprøver. Over 40 andre danske kommuner benytter sig allerede af samme automatiske løsning.

Automatisk og anonym måling

Interessen for booking af kommunale idrætsfaciliteter er stor - især i mellem klokken 16 og 22. Forskning fra Idrættens Analyseinstitut og Syddansk Universitet fra 2019 viser dog, at mange danske idrætsanlæg står tomme i næsten 40 procent af tiden mellem netop klokken 16 og 22 på hverdage.

"I stedet for at betale for, at haller står tomme, vil vi højne udnyttelsesgraden af dem, så flere borgere kan nyde godt af vores faciliteter. Hvis vi, i dialog med foreningerne, skal optimere brugen af hallerne, har vi brug for et data-baseret grundlag. Derfor opsætter vi nu automatiseret måling." fortæller Lars Østergaard, formand for kultur-og fritidsudvalget.

Den automatiserede måling foregår ved hjælp af opsatte sensorer. Målingen sker ved et GDPR-kompatibelt design og ved slørede billeder, hvor ingen personer vil kunne genkendes i den indsamlede data. Hvert halve time tager et kamera et fotografi, registrerer antallet af personer, der er på billedet og slører straks billedet, så ingen kan identificeres. De oprindelige fotos gemmes ikke og kan ikke genskabes. Billederne kan derfor kun bruges til at give et overblik over hvor mange personer, der er i hallen i hvilket tidsrum.

Langt de fleste halinspektører tager imod løsningen med åbne arme – blandt andet i Auning. "Det giver rigtig god mening for os at få sensorer op. Det er noget, som vil kunne spare os for rigtig mange mandetimer til manuel optælling, og så vil vores data blive meget mere præcis. Med mere valid data kan vi kvalificere vores brug og udnyttelsen af hallerne langt bedre, til gavn for både os, medlemmerne og foreningerne”" fortæller Henrik Johansen, Centerleder Auning Idræts- og Kulturcenter.

Norddjurs Kommune er dog opmærksom på, at der er nogle halinspektører, foreninger og borgere, der kan forbinde sensorer og optællinger med overvågning. Til det svarer Lars Østergaard: "Det er hverken funktionen ved eller intentionen med opsætningen af sensorer. Sensorerne kan hverken fortælle os noget om, hvem der har været i hallen, eller hvad de har lavet. De indsamler data om antal brugere på et givent tidspunkt. Det er vigtig viden, der skal danne sagligt udgangspunkt for planlægningen af haltider, så så mange borgere som muligt får glæde af vores haller". Henrik Johansen istemmer: "Det er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke syntes, det har noget at gøre med overvågning. Det er et redskab, der kan sammenlignes med trafiktællinger og statistik, og som kan give foreninger overblik over fremmøde, aflyste timer med videre".

Flere projekter og indsatser på området indikerer, at foruden en bedre udnyttelse af haltiderne, vil målingen også kunne bidrage til mindre administrativt arbejde, optimeret rengøring, nye brugergrupper, mere effektiv ejendomsdrift og datainformerede politiske prioriteringer.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Lars Østergaard
Formand, kultur- og fritidsudvalget, Norddjurs Kommune
loe@norddjurs.dk
20 29 29 25 

Henrik Johansen
Centerleder, Auning Idræts- og Kulturcenter
centerleder@auningik.dk
24 47 60 55

 Billedet: Henrik Johansen, Centerleder, Auning Idræts- og Kulturcenter.

Nyhedsdato: 17.12.2020