Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

166 kultur- og fritidsaktører i Norddjurs modtager tilsammen 3,160 mio. kr. i Covid-19-tilskud

Nu er det besluttet hvilke kultur- og fritidsaktører i Norddjurs Kommune, der får del i de 3,160 millioner kroner til Covid-19-drifttilskud, som alle partierne indgik aftale om den 3. december.

Kultur- og fritidsudvalget fordeler pengene til 166 aktører spredt ud over hele kommunen.

Den 7. december behandlede kultur- og fritidsudvalget detailfordelingen af de 3,160 millioner kroner, og den 15. december blev sagen endeligt behandlet på kommunalbestyrelsesmødet.

Pengene kan derfor nu fordeles således, at 111 idrætsforeninger, 14 kunst- og kulturforeninger, 7 aftenskoler, 29 forsamlingshuse og 7 kulturhuse får en hjælpende hånd på vej ud af 2020.

Inden jul modtager i alt 166 aktører således et ekstraordinært tilskud, der skal give dem en god start på 2021 efter et svært 2020, hvor Covid-19 har sat sine spor både i økonomien og i aktiviteterne.

Udmøntningen af millionerne

Kultur- og fritidsudvalget, der har stået for detailfordelingen af midlerne, besluttede på et ekstraordinært udvalgsmøde at fordele pengene mellem både idrætsforeninger, kunst- og kulturforeninger, aftenskoler, forsamlingshuse og kulturhuse.

"Et aktivt foreningsliv er vigtigt for fællesskaber og sundhed - og har en uvurderlig samfundsværdi. Derfor betyder det meget for mig også at kunne hjælpe vores kultur- og fritidsaktører økonomisk. På den måde kan vi være med til at sikre, at de også i 2021 kan fortsætte med at tilbyde gode tilbud og oplevelser for kommunens borgere" fortæller Lars Østergaard, formand for kultur- og fritidsudvalget.

Bente Hedegaard, næstformand for kultur- og fritidsudvalget er enig: "Overalt i kommunen møder vi foreninger, ildsjæle og frivillige, der bidrager til det gode liv i Norddjurs. 2020 har været et særligt krævende år for dem. De skal have stor tak for deres indsats. Derfor er det mig en glæde, at vi kan give en økonomisk håndsrækning til så mange forskellige kultur- og fritidsaktører spredt ud over hele kommunen".

Pengene fordeles efter en række fordelingsnøgler fastsat af kultur- og fritidsudvalget. Grenaa Kunst- og Musikforening modtager som eksempel 62,5% af deres kommunale tilskud i 2020. Formanden for Grenaa Kunst- og Musikforening Jens Stavnskær er meget begejstret over Covid-19-tilskuddet: 

”Det ser vi som en stor anerkendelse og som et væsentligt bidrag til, at vi kan fortsætte vores bestræbelser om at give gode tilbud om koncerter og kunstudstillinger”. Glæden over den kommunale håndsrækning føles på tværs af kommunen - fra øst til vest. I amatørteater-selskabet HATS-Blåhvalen i Hevring gør tilskuddet også en stor forskel. "Vi er utrolige glade for den kommunale opbakning. Vi føler, at vi får en uvurderligt støtte til det arbejde, vi laver med børn, unge, handicappede og ældre", fortæller Tom Bytoft, talsmand for HATS-Blåhvalen og medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet.

Covid-19-driftstilksudddet er ikke det eneste tiltag, som Norddjurs Kommune har iværksat for at hjælpe kultur- og fritidslivet under Corona-krisen. I efteråret blev 1,1 millioner kroner uddelt til anlægsprojekter i idrætshaller, efter der i sensommeren blev givet COVID-19-støttemidler til nye badefaciliteter i svømmehallen i Auning, nyt tag på Nørre Djurs Hallen samt nyt gulv i Østre Hallen. Derudover har projekter, der har modtaget midler fra kultur-, fritids-, udviklings- og landdistriktspuljer, fået mulighed for at udskyde gennemførelse. 

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Lars Østergaard
Formand, kultur- og fritidsudvalget, Norddjurs Kommune
loe@norddjurs.dk
20 29 29 25

Trine Grejsen
Afdelingschef, Kultur, fritid, turisme og biblioteker, Norddjurs Kommune
tg@norddjurs.dk
20 41 81 29

 

Nyhedsdato: 17.12.2020