Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Et tilfælde af Covid-19 smitte på sprogskolen i Grenaa

En af lærerne på sprogskolen i Grenaa er konstateret smittet med Covid-19. Skolen lukkes nu i foreløbig 14 dage, og alle medarbejdere og kursister skal testes.

Tirsdag den 11. august er der konstateret et tilfælde af smitte på Norddjurs Kommunes sprogskole i Grenaa. Det drejer sig om en smittet lærer. Der er en proces i gang ift. kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som tilrettelægger yderligere tiltag ift. eksempelvis eventuel smitteopsporing og test.

”Der er tale om et enkeltstående tilfælde af smitte hos en medarbejder. Vi tog med det samme en række forholdsregler. Alle kursister er blevet informeret via tolk i dag, skolen lukker i foreløbig 14 dage ud fra en sundhedsfaglig vurdering, og alle ansatte og kursister bliver bedt om at gå i selvisolation og lade sig teste. Vi er desuden i fuld gang med at kontakte de virksomheder, hvor vi har integrationsborgere i f.eks. praktik og aktiveringstilbud for at informere om situationen”, siger Erik Holck Hansen, arbejdsmarkedschef i Norddjurs Kommune.

På Jobcentret i Norddjurs Kommune bliver de sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter, som har snitflader til sprogcentret, sendt på hjemmearbejde i foreløbig 14 dage, ligesom de skal testes. Jobcentrets øvrige arbejde fortsætter som hidtil med skærpet opmærksomhed på afstand, rengøring, afspritning, osv.

Sprogskolen sørger for tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om yderligere tiltag og håndtering, f.eks. afdækning af mulige smittekæder samt det videre forløb.

Nyhedsdato: 11.08.2020