Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs skal bevæge sig for livet

Kommuneaftalen ”Bevæg dig for livet” er et nyt samarbejde mellem Norddjurs Kommune, DGI og Danmarks Idrætsforbund.

Kommuneaftalen ”Bevæg dig for livet” er et nyt samarbejde mellem Norddjurs Kommune, DGI og Danmarks Idrætsforbund. Den 25. september blev aftalen formelt underskrevet i forbindelse med kultur-og fritidskonferencen i Nørre Djurs Hallen i Glesborg på Djursland.

Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse besluttede i juni 2019 at indgå en 5-årig aftale med DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om organisationernes fælles vision: At gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation i 2025.

Aftalen har også været behandlet i de tre Norddjurs-fagudvalg, som primært har med projektets målgrupper at gøre, nemlig hhv. børne-og ungdomsudvalget, kultur-og fritidsudvalget samt voksen-og plejeudvalget. Ældreråd, handicapråd og fritidsråd har også været involveret i processen for at sikre en så bred forankring som muligt.

Resultatet er den nye kommuneaftale ”Bevæg dig for livet”, som skal skabe gode muligheder for bevægelse for alle borgere i dagtilbud, skoler, på arbejdspladser og i fritiden. Målet med kommuneaftalen er at få flere idrætsaktive borgere i Norddjurs Kommune. Der er et særligt fokus på bevægelse for børn og unge samt seniorer, og målene er også at motivere inaktive borgere til at blive mere idrætsaktive, samt øge antallet af borgere, der dyrker foreningsidræt og anden motion i fritiden.

Med aftalen forpligtiger Norddjurs Kommune sig til at sætte gang i en række initiativer, der skal bidrage til at realisere visionen.

Kommuneaftalen mellem Norddjurs, DGI og DIF trådte officielt i kraft den 1. september i år. Den 25. september var det tid til at få parternes underskrift på papir og fejre, at aftalen nu er en realitet. Det skete i forbindelse med Norddjurs Kommunes kultur-og fritidskonference i Nørre Djurs Hallen i Glesborg.

På konferencen blev aftalen officielt underskrevet af borgmester Jan Petersen og kommunaldirektør Christian Bertelsen fra Norddjurs Kommune samt af Christian Pedersen, medlem af DIFs hovedbestyrelse, Dan Skjerning, medlem af DGI’s hovedbestyrelse samt Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland.

Et stærkt fritids-og foreningsliv er vigtigt

Borgmester Jan Petersen siger: ”Idræt og bevægelse er en kilde til glæde, fællesskab, udvikling og sundhed. Disse områder et prioriterede og gennemgående i en lang række af Norddjurs Kommunes politikker og målsætninger. Det er derfor naturligt, at Norddjurs nu engagerer sig yderligere gennem denne nye aftale”.

Han fortsætter: ”Et stærkt fritids- og foreningsliv har stor værdi for mange borgere og er medvirkende til at gøre Norddjurs Kommune til et attraktivt sted at bo. Norddjurs Kommune vil med aftalen bygge videre på de mange gode idræts- og bevægelsesaktiviteter, indsatser og projekter, der allerede foregår på forskellige niveauer og i mange sammenhænge”.

Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland, supplerer: ”Norddjurs Kommune har gode vilkår for at bygge videre på områdets stærke idræts- og foreningsfundament. Frivillighed og virkelyst kombineret med den moderne idræts mange nye aktivitetsmuligheder, giver store forhåbninger om endnu flere aktive i alle aldre i hele kommunen. F.eks. ved endnu større brug af Norddjurs’ natur som arena for idræt og bevægelse og ved øget fokus på, at idræt og bevægelse bliver en del af alle børns opvækst”.

På gruppebilledet ses fra venstre mod højre: Christian Bertelsen, kommunaldirektør i Norddjurs Kommune, Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune, Dan Skjerning, medlem af DGI’s hovedbestyrelse, Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland, Christian Pedersen, medlem af DIF’s hovedbestyrelse.

Nyhedsdato: 26.09.2019