Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Møde med masser af ideer og forslag

Erhvervs-og arbejdsmarkedsudvalget inviterede den 3. september til dialogmøde om erhvervsservice og erhvervsudvikling.

Resultatet var en lang række input og ideer, som kan indgå i udvalgets politiske drøftelser.

På mødet, som var en opfølgning på årsmødet med erhvervslivet i april, blev der i grupper arbejdet med følgende seks temaer:

  • Arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering
  • Kommunikation og samarbejde
  • Bæredygtighed
  • Rummelighed og social ansvarlighed
  • Iværksætteri
  • God erhvervsservice.

Temaerne var en god platform for ivrig dialog og debat. Blandt andet fik udvalget disse konkrete forslag med sig fra mødet: Jobmesse for unge i juledagene, når de alligevel er ”hjemme” i Norddjurs på besøg hos familien, hvor de lokale virksomheder får mulighed for at præsentere sig. Der blev også talt om etablering af mentorkorps bestående af erfarne virksomhedsejere, der kan coache, støtte og dele viden til både etablerede og nye virksomheder.

Tættere samarbejde mellem virksomhederne og grundskolen, f.eks. i form af, at virksomheder fortæller om iværksætteri som en del af undervisningen, blev også drøftet.

Fælles ansvar at gøre visioner til konkrete handlinger

Mange af deltagerne gav udtryk for, at det er godt, at alle interessenter får mulighed for at møde op og give deres mening til kende, og flere fik noget ”med hjem”, som kan bruges enten i konkrete sammenhænge eller som videreudvikling på en ide.

Else Søjmark, formand for erhvervs-og arbejdsmarkedsudvalget, siger: ”Det har været en fornøjelse at holde dialogmøde med engagerede deltagere, der alle var med til at skabe en livlig debat. Vi har i udvalget fået masser af input til det videre arbejde med politik, strategi og handlekatalog”.

Johnny Kjærgaard, formand for Erhverv Grenaa: ”Dialogmødet er et rigtig godt initiativ, og der var spændende drøftelser blandt de fremmødte. Vi har alle et ansvar for, at de gode visioner og ideer, som kom frem på mødet, også forvandles til konkrete handlinger”.

De mange input fra dialogmødet drøftes på førstkommende møde i udvalget den 25. september og vil også indgå i arbejdet med udkast til politik og strategi, der behandles på mødet i oktober måned.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Else Søjmark, formand for erhvervs-og arbejdsmarkedsudvalget.
Tlf.: 40 18 69 68
Mail: es@norddjurs.dk

Nyhedsdato: 09.09.2019