Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kattegatalliance søsat med håndtryk

Halmstad bliver Norddjurs’ nye naboer, når Stena Line får ny færgerute til nytår.

Nu er der skrevet under på et tæt partnerskab om at udnytte de muligheder, det giver for en Kattegatregion mellem Danmark og Sverige.

De to kommuner i Norddjurs og Halmstad sætter dagsorden med ny partnerskabsaftale. Aftalen har til formål at arbejde for udvikling og den fælles infrastruktur. Borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune var i sit es, da han torsdag den 10. oktober bød velkommen til en større delegation fra Halmstad Kommune.

”Havet er ikke en barriere. Det er en forbindelse. Vi har allerede forbindelser på den svenske side, men de bliver stærkere nu. Stena Lines nye færge bliver en korridor mellem Østjylland og Halland. Tilsammen er vi nu en Kattegatregion,” indledte Jan Petersen.

Formålet med besøget var at underskrive partnerskabsaftalen ’Kattegatalliancen’ mellem Halmstad og Norddjurs Kommuner, som sætter rammerne for vækst og udvikling på tværs af Kattegat til gavn for ikke bare indbyggere og erhvervsliv i de to kommuner, men også i hele oplandet bag.

Den svenske delegation kunne samtidig hilse på et udsnit af politikere, erhvervsfolk, turistaktører, foreninger og transportvirksomheder fra hele Østjylland.

Kattegatalliancen samler Norden

Under mødet blev samarbejdets muligheder ridset op af forskellige talere. Blandt andet Bertel Haarder, der er formand for Nordisk Kulturfond og Grænsehindringsrådet og i 2021 også bliver præsident for Nordisk Råd. Han hilste i sit oplæg på dagen den nye Kattegatalliance velkommen som en pendant til det stærke samarbejde omkring ’Greater Copenhagen’, hvor Halland også er med.

”Det er dejligt, at der nu kommer fokus på et dansk-svensk samarbejde nord for Kronborg. For Djursland er Halmstad en nærmere nabo end København,” sagde han.

Grænsehindringer mellem vores nordiske naboer er noget, der altid har optaget Bertel Haarder både som minister og delegeret i Nordisk Råd. Blandt andet mener han, at der skal være en gensidig anerkendelse af uddannelserne, så det f.eks. er lettere for en social- og sundhedshjælper fra Sverige at få arbejde i Danmark.

”Den største hindring er politisk sløvhed og så vores vanetænkning. Vi har en tendens til i Danmark at tro, at vores måde at gøre tingene på altid er den bedste. Vi har et skarpt øje for forskellene mellem de nordiske lande, men når andre udefra ser på os, er vi meget ens. Vi er et nordisk brand, og det er ikke bare snak. Måler man på emner som lykke og tillid, så ligger de nordiske lande altid i top fem sammen,” sagde Bertel Haarder.

Partnerskabsaftalen er kun begyndelsen

Jonas Bergman, der er borgmester i Halmstad, glæder sig som alle andre i hans kommune til at få den nye forbindelse.

”Det er første gang i 20 år, vi har en færge, og vi er fulde af forventninger. Den er en katalysator for, at vi nu kan skabe en Kattegatalliance, der forbinder byerne og regionerne,” siger han.

Den lave svenske krone gør Halmstad til en billig og attraktiv destination for danske turister.

”Vi bliver pludselig tilgængelige for mange mennesker fra hele Østjylland, og vi vil sammen med resten af Halland forsøge at holde dem i vores nærområde, så de ikke bare kører igennem. Og når de så er der, så kan de jo samtidig få lavet bil og gå til frisøren til attraktive priser,” siger Jonas Bergman.

Selvom Danmark omvendt er et dyrt land at rejse til for svenskerne, så vurderer borgmester i Norddjurs Jan Petersen, at der også er et stort turistpotentiale for Djursland. Men det er langt fra det eneste erhvervspotentiale, der er i den nye alliance.

”Når Stena Line gør, som de gør, så er det jo, fordi færgen dermed får en bedre strategisk placering. Det får betydning for hele regionen. En ny og stærkere transportkorridor til Sverige kan både tiltrække og fastholde virksomheder i området,” vurderer Jan Petersen.

På billedet fra venstre ses: Christian Bertelsen, kommunaldirektør i Norddjurs Kommune, Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune, Jonas Bergman, borgmester i Halmstad Kommune, Mattias Rossköld, kommunaldirektør i Halmstad Kommune og Lina Siljegård, tillväkstdirektør i Halmstad Kommune. 

Nyhedsdato: 14.10.2019