Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Stærk forbindelse til Sverige

I forbindelse med underskrivelsen af partnerskabsaftalen Kattegatalliancen mellem Norddjurs og Halmstad Kommuner inviterer Norddjurs Kommune repræsentanter fra Danmark og Sverige til konference om samarbejde og erhvervsudvikling på tværs.

De to kommuner vil med indgåelsen af partnerskabsaftalen understøtte initiativer på tværs af Kattegat indenfor erhverv, turisme og uddannelse. I forbindelse med underskrivelsen af aftalen afholder Norddjurs Kommune torsdag d. 10. oktober 2019 konference i Grenaa.

Norddjurs Kommune har inviteret et udsnit af det danske erhvervsliv til konferencen for at igangsætte den strategiske dialog om udviklingspotentialer i den nye forbindelse til Sverige.

Blandt andre deltager erhvervsforeningerne Erhverv Grenaa og Business Djursland og fra turismeområdet er Visit Aarhus, Kattegatcenteret, Gl. Estrup Herregårdsmuseum og Det Grønne Museum også på deltagerlisten. Fra uddannelsesområdet er Aarhus Universitet og VIA University College inviteret, som Norddjurs Kommune allerede har indgået partnerskabs-aftaler med.

Temaet for konferencen og besøget fra Halmstad Kommune er samarbejde, udvikling og vækst på tværs af Kattegat. Programmet for dagen byder på oplæg fra Bertel Haarder, formand for Grænsehindringsrådet, Lina Siljegård, udviklingsdirektør hos Halmstad Kommune, Anders Kühnau, regionsrådsformand hos Region Midtjylland og mange andre.

Erhvervslivet i Grenaa tilslutter sig Kattegatregionen

Formand hos Erhverv Grenaa Johnny Kjærgaard udtaler:

"Erhverv Grenaa har store forventninger til det fremtidige samarbejde i Kattegatregionen. Vi arbejder allerede nu på at skabe et digitalt virksomhedskatalog, hvor vores medlemmer beskriver deres virksomhed og den værdi, som vores svenske samarbejdspartnere vil få ved at indlede et samarbejde med virksomhederne i Grenaa. Den synlighed, som medlemskataloget vil give, håber vi også, vil være en inspiration for vores svenske samarbejdspartnere."

"Gode intentioner gør det ikke alene," fortæller Johnny Kjærgaard, "Et succesfuldt samarbejde kræver fuld fokus fra såvel kommunerne som fra det lokale erhvervsliv. I erhverv Grenaa vil vi gøre vores for, at Kattegatregionen bliver en succes."

Uddannelsesområdet i Norddjurs er med ombord

Uddannelsesinstitutioner i Norddjurs kan se spændende udviklingsmuligheder på tværs af Kattegat.

Rektor hos Grenaa Gymnasium Helene Bendorff Kristensen udtaler:

"Vi hilser samarbejdet med Halmstad Kommune hjerteligt velkommen og vil arbejde for at skabe gode samarbejdsrelationer med Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Ligesom Grenaa Gymnasium har de også en IB-linje, som er en international studentereksamen. Her kan der skabes mange spændende faglige samarbejder samt udveksling gymnasierne imellem. Det muliggør den nye forbindelse og Norddjurs Kommunes partnerskab med kommunen i Halmstad."

Norddjurs vil have svenskere på græs

Grenaa Golfklub har et højt ambitionsniveau for den nye forbindelse til Halmstad. Halmstad blev nemlig i 2016 valgt til Sveriges Golf-mekka nummer ét af svenske golfspillere. Hver tiende indbygger i Halmstad er golfspiller, i alt ca. 10.000 personer, og det betyder store potentialer for golfklubben i Grenaa.

"Alene i Sydsverige er der flere golfspillere end i hele Danmark, dvs. over 150.000 mennesker," fortæller eventkoordinator hos Grenaa Golfklub Torben Bach Sørensen.

"Golfspillere er kendt for deres utrættelige lyst til at afprøve og besøge fremmede golfbaner. Grenaa Golfklub vil udnytte denne rejselyst - og vi vil derfor i samarbejde med lokale hoteller, spisesteder, Grenaa Tennisklub, Grenaa Erhverv, golfklubber på Djursland samt Stena Line udarbejde attraktive tilbud til golfspillerne i Halmstad regionen," fortsætter Torben Bach Sørensen.

"Vi ser et kæmpe erhvervs- og turistmæssigt potentiale i Kattegatregionen. Grenaa Golfklub vil understøtte dette potentiale ved at samarbejde direkte med golfklubberne i Halmstad og forventer derfor at kunne byde velkommen til rigtig mange svenske golfspillere i Grenaa de kommende år," siger han afslutningsvist.

I Norddjurs Kommune lægges der hvert år græs til det internationale fodboldstævne Kattegat Cup i Grenaa. Her stilles der med hold fra både Danmark, England, Tyskland, Norge og Sverige. Turneringen har været afholdt hele 35 gange og er et arrangement, som også kan drage fordel af den styrkede forbindelse til Sverige.

Det strategiske sigte for Kattegatalliancen

Norddjurs Kommune arbejder aktivt med partnerskaber for at rammesætte og fremme udvikling og vækst. Partnerskabet med Halmstad Kommune er på samme måde kommunens rammesætning for de potentialer, som den nye færgeforbindelse til Halmstad i Sverige, rummer.

Partnerskabsaftalen med Halmstad Kommune fokuserer på at skabe gode forudsætninger for fælles udvikling og infrastruktur, at markedsføre den nye geografi og Kattegatalliancen samt understøtte initiativer og samarbejder på tværs af Kattegat.

Som en del af Norddjurs Kommunens understøttelse af initiativer i samarbejde med Halmstad afholdes konferencen i Grenaa i forbindelse med underskrivelsen af partnerskabsaftalen torsdag d. 10. oktober, så kommunerne og erhvervslivet sammen kan gribe mulighederne og gøre potentialet til virkelighed.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Chefkonsulent, sekretariat og erhverv, Norddjurs Kommune
Lene Bachmann
lhb@norddjurs.dk 
Tlf. 21 24 50 95

Formand, Erhverv Grenaa
Johnny Kjærgaard
jokj@djurslandsbank.dk
Tlf. 20 70 46 25

Rektor, Grenaa Gymnasium
Helene Bendorff Kristensen
hbk@grenaa-gym.dk
Tlf. 8758 4054

Event-koordinator, Grenaa Golfklub
Torben Bach Sørensen
torben@bachsoerensen.com
Tlf. 20 47 62 47

Nyhedsdato: 09.10.2019