Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forligspartier har lagt sidste hånd på budgetaftale

Høringsperioden sluttede den 20. oktober, og nu har partierne bag budgetforliget færdiggjort den endelige budgetaftale. Budgettet vedtages endeligt på kommunalbestyrelsesmøde fredag den 1. november.

Aftalepartierne ønsker med budgetaftalen at udstikke en ny kurs for Norddjurs Kommune. Fundamentet er økonomiske bæredygtighed, og forligspartierne sætter samtidig målsætninger op om, at Norddjurs Kommune også bliver socialt og miljømæssigt bæredygtig i de kommende år. Aftalen rummer endvidere initiativer, som skal forstærke Norddjurs Kommunes potentiale som et godt sted at bo, leve og arbejde. 

Borgmester Jan Petersen udtaler:
”Jeg er tilfreds med, at vi på baggrund af yderligere drøftelser i forligskredsen og de indsendte høringssvar, som vi har lyttet til, har færdiggjort budgetaftalen, som nu skal til endelig behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Budgetaftalen skal bidrage til at forløse Norddjurs Kommunes mange potentialer. Økonomisk stabilitet, en solid kassebeholdning og afvikling af gæld er afgørende for, at der frigøres penge til at sikre kernevelfærden og til investeringer i fremtidens Norddjurs”.

Allan Gjersbøl Jørgensen fra Socialdemokratiet udtaler:
”For socialdemokratiet er det især vigtigt, at vi fjerner de mest markante besparelser for både børn og ældre på henholdsvis 22 mio. kr. og 26 mio. kr. over de næste fire år og samtidig har kunnet tilføre ældreområdet et beskedent løft. Vi håber, at finansloven, som forventet, vil forbedre normeringerne i landets dagtilbud, herunder i Norddjurs, og vi ser frem til en udligningsreform, der kan bidrage til et mere retfærdigt velfærdsniveau for os i Norddjurs”.

Kasper Bjerregaard fra Venstre udtaler:
"Venstre er tilfredse med den indgåede budgetaftale først og fremmest, fordi den bygger videre på aftalen fra 2019 og genopretningsplanen for Norddjurs Kommunes økonomi. Samtidig er der allerede nu plads til nødvendige forbedringer for børn og ældre og målrettede investeringer i udvikling. Med denne budgetaftale tager Norddjurs Kommune endnu et skridt mod genopretning. Vi er ikke i mål endnu, men vi er fortsat på vej i den rigtige retning”.

Steen Jensen fra Dansk Folkeparti udtaler:
”DF’s indgang til budgettet er opfyldt og skærmer børne- og ungeområdet, samt voksen-, ældre- og handicapområdet for yderligere besparelser. DF finder det ansvarligt, at der afvikles betydelig gæld, som udløser midler til råderum fremover. DF forventer, at der kan findes besparelser på indvandrer-/flygtningeområdet, hvor der er tiltag i gang på arbejdsmarkedsområdet, og har store forventninger til det nedsatte §17,4 udvalg, som skal kulegrave sociale problemer, især på indvandrerområdet”.

Mads Nikolajsen og Aleksander Myrhøj fra Socialistisk Folkeparti udtaler:
”SF er også del af 2. behandlingsaftalen, fordi den styrker genopretning i Norddjurs efter sidste års økonomiske jordskælv. Vi vil også være med ved bordet, når daginstitutionerne - med finanslovens hjælp - skal opnormeres, og når aftalens ord om grøn omstilling skal omsættes til handling”.

Birgitte Poulsen fra Enhedslisten udtaler:
”Enhedslisten har valgt at gå med i budgetaftalen, men vi må fortsat kæmpe for, at kommunen lever op til, at den bæredygtige og økologiske politik, der er besluttet, slår igennem. Vi er glade for de opnormeringer, der er opnået på såvel børne- og ungeområdet samt voksen- og plejeområdet. Forhåbentlig kommer det til at kunne mærkes ude på institutionerne”.

Processen frem mod den endelige vedtagelse af budget 2020-2023:
Den 28. oktober: 2. behandling i økonomiudvalget
Den 1. november: 2. behandling og endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Læs mere om budgetprocessen. 

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:
Jan Petersen, borgmester, tlf. 27 85 24 51. Mail: jp@norddjurs.dk
Allan Gjersbøl Jørgensen (S), tlf. 29 43 49 44. Mail: agj@norddjurs.dk
Kasper Bjerregaard (V), tlf. 51 23 86 14. Mail: kjb@norddjurs.dk
Steen Jensen (DF), tlf. 28 60 67 85. Mail: stj@norddjurs.dk
Mads Nikolajsen (SF), tlf. 61 28 63 27. Mail: madsn@norddjurs.dk
Birgitte Poulsen (EL), tlf. 51 78 25 99. Mail: birp@norddjurs.dk

På billedet ses repræsentanterne for partierne i forligskredsen. Fra venstre mod højre ses Mads Nikolajsen (SF), Lars Østergaard (V), Birgitte Poulsen (EL), Aleksander Myrhøj (SF), Pia Bjerregaard (DF), Steen Jensen (DF), Allan Gjersbøl Jørgensen (S), Jan Petersen (borgmester) og Kasper Bjerregaard (V). 

Nyhedsdato: 25.10.2019