Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Budgetaftale indgået

Der er den 1. oktober indgået et budgetforlig i Norddjurs Kommune om budgettet for 2020-2023.

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Enhedslisten.

Læs mere om budgetprocessen.

Aftalepartierne ønsker med budgetaftalen at udstikke en ny kurs for Norddjurs Kommune.

Fundamentet er økonomiske bæredygtighed, og forligspartierne sætter samtidig målsætninger op om, at Norddjurs Kommune også bliver socialt og miljømæssigt bæredygtig i de kommende år. Aftalen rummer endvidere initiativer, som skal forstærke Norddjurs Kommunes potentiale som et godt sted at bo, leve og arbejde. 

Partierne bag aftalen anerkender de økonomiske målsætninger og den skattestigning, som indgik i budgettet for 2019 samt kommunalbestyrelsesbeslutningen vedr. støtte til Kattegatcentret på 15 millioner kroner finansieret af jordsalg ved Gl. Estrup Herregård. Der er endvidere aftalt en konkret belysning af mulighederne for øget udlicitering, som aktuelt er til politisk behandling.

Norddjurs Kommune får i 2020 en stigning i indtægterne svarende til ca. 62 millioner kroner i engangstilskud på grund af faldende befolkningstal samt 24 millioner kroner i 2020 og overslagsårene som følge af et løft i økonomiaftalen for 2020 mellem KL og regeringen.

Eksempler på økonomisk bæredygtighed:

  • Der afsættes 78 millioner kroner over fire år, som dels skal sikre et uændret serviceniveau, dels investeres i udviklingsinitiativer.

  • En væsentlig del af engangstilskuddet fra staten på 62 millioner kroner, som Norddjurs Kommune får tildelt i 2020 pga. faldende befolkningstal, skal bruges på at afdrage på kommunens gæld med i alt 40 millioner kroner.

  • Målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 millioner kroner fastholdes. Dette niveau forventes at være nået ved udgangen af 2019.

  • Der afsættes en ramme på 171 millioner kroner til investeringer og anlæg over de kommende fire år.

Eksempler på social og miljømæssig bæredygtighed:

  • Prioritering og styrkelse af serviceniveauet overfor børn, unge, ældre og handicappede.

  • Der afsættes 1,6 millioner kroner over fire år til styrkelse af indsatsen indenfor bæredygtighed, udvikling og klima.

  • Klimahandlingsplanen revideres i samarbejde med virksomheder og andre partnere.

Eksempler på Initiativer, som skal forstærke Norddjurs Kommunes potentiale som et godt sted at bo, leve og arbejde:

  • Målrettet investering i Auning som tilflytningsområde og i de afledte effekter i den øvrige del af den vestlige del af kommunen.

  • Investeringer i Grenaa for at øge byens kulturelle og oplevelsesmæssige værdi.

  • Styrkelse af erhvervsudviklingen og turisme.

Borgmester Jan Petersen udtaler:

”Med dette budgetforlig kan vi begynde at se fremad og arbejde videre på at forløse Norddjurs Kommunes mange potentialer. Økonomisk stabilitet og ro er en grundlæggende forudsætning, ligesom en solid kassebeholdning og afvikling af gæld er afgørende for, at der frigøres penge til drift og anlæg, og at vi på et sikkert fundament kan udvikle Norddjurs. Jeg mener, at dette grundlag nu er til stede i form af denne aftale”.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen udtaler:

”Budgetforliget rummer blandt andet en styrkelse af de store velfærdsområder, en udviklingsdagsorden omkring erhvervsvenlighed og turisme og ønsker om styrkelse af Norddjurs Kommunes indsats indenfor klima, miljø og bæredygtighed”.

Processen frem mod den endelige vedtagelse af budget 2020-2023:

Den 7. oktober: Budgettet 1. behandles i økonomiudvalget.

Fra den 8.- 20. oktober: Budgettet er i offentlig høring.

Den 9. oktober: Borgermøde om budgettet i Ørum Aktiv Center.

Den 11. oktober: 1. behandling i kommunalbestyrelsen.

Den 28. oktober: 2. behandling i økonomiudvalget.

Den 1. november: 2. behandling og endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen (S), borgmester, tlf. 27 85 24 51. Mail: jp@norddjurs.dk

Allan Gjersbøl Jørgensen, (S), tlf. 29 43 49 44. Mail: agj@norddjurs.dk

Kasper Bjerregaard (V), tlf. 51 23 86 14. Mail: kjb@norddjurs.dk

Steen Jensen (O), tlf. 28 60 67 85. Mail: stj@norddjurs.dk

Mads Nikolajsen (F), tlf. 61 28 63 27. Mail: madsn@norddjurs.dk

Birgitte Poulsen (Ø), tlf. 51 78 25 99. Mail: birp@norddjurs.dk

Nyhedsdato: 03.10.2019