Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Benny Hammer udnævnt til Ridder af Dannebrog

Viceborgmesterens mange år i lokalpolitik belønnes af Dronningen.

Benny Hammer, som er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Det Konservative Folkeparti og viceborgmester, er netop blevet belønnet med Ridderkorset af Dannebrogordenen. Ordenen modtager han efter at have været aktiv i lokalpolitik siden 2002.

Benny Hammer startede sin lokalpolitiske løbebane som medlem af kommunalbestyrelsen i det daværende Nørre Djurs Kommune fra 2002-2005, hvor han var viceborgmester, medlem af økonomiudvalget samt af miljø-og teknikudvalget. Herefter fulgte en tid i det sammenlægningsudvalg, som blev til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune i 2007.

Siden er det blevet til mange års arbejde indenfor fagudvalgene for hhv. børn og unge, kultur og fritid samt erhverv og arbejdsmarked. Sideløbende har Benny Hammer siddet i økonomiudvalget og fra 2014 endvidere haft titlen viceborgmester.

Undervejs har Benny Hammer desuden været medlem af flere bestyrelser, råd og nævn - blandt andet Aqua Djurs, Bevillingsnævn, Fællesankenævnet for Djursland og flere andre.

På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 19. november overrakte borgmester Jan Petersen formelt Ridderkorset til Benny Hammer og holdt en lille tale.

Benny Hammer udtaler:

”Ridderkorset er en anerkendelse af mit politiske arbejde og en tak for indsatsen, som jeg sætter stor pris på. Lokalpolitik kan være krævende, både for en selv og for familien, og det er dejligt at blive anerkendt for at udfylde en plads i det danske demokrati. Politik er en stor del af mit liv, og jeg har altid været glad for at være med, selvom det er hårdt arbejde”, siger Benny Hammer, som tilføjer, at han sætter stor pris på det gode kollegiale samvær, som findes i kommunalbestyrelsen i Norddjurs på tværs af politiske forskelligheder.

Benny Hammer ved endnu ikke, præcist hvornår han tager turen til København for at takke Dronningen personligt for Ridderkorset.

”Det bliver formentlig i starten af 2020. Jeg glæder mig meget til det. Jeg mødte Dronningen, da regentparret var på besøg i Norddjurs i 2011, og det var en stor oplevelse”, siger han.

Der sidder pt. 4 riddere af Dannebrog i Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse: Tom Bytoft, Lars Møller, Pia Bjerregaard og nu altså også Benny Hammer. Endvidere har tidligere medlemmer John Saaby Jensen og Torben Jensen også modtaget Ridderkorset.

Dannebrogordenen blev indstiftet af Christian 5. i 1671 og har i sin nuværende form seks grader: Storkommandør, storkors, kommandør af 1. grad, kommandør, ridder af 1. grad og ridder.

Ordenen består af et hvid-emaljeret guld- eller sølvkors med rød kant, en kongekrone og den regerende monarks monogram. Den side, der bæres udadtil, har indskriften "Gud og Kongen" og i midten Christian 5.'s monogram.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Benny Hammer
Tlf. 40 32 19 84
Mail: bvh@norddjurs.dk

Nyhedsdato: 20.11.2019