Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs og Aarhus Universitet i tæt samarbejde

Norddjurs Kommune og Aarhus Universitet har indgået en partnerskabsaftale. Aftalen skal udvikle kommunen som et godt sted at besøge, bo, arbejde og drive virksomhed og samtidig give jobmuligheder for Aarhus Universitets studerende og mulighed for styrket forskningssamarbejde.

At åbne sig mod omverdenen, indgå i relationer og samarbejde med eksterne aktører står højt på dagsordenen i Norddjurs Kommune. Den 28. marts fik denne strategiske målsætning endnu et konkret udtryk i form af underskrivelse af en partnerskabsaftale med Aarhus Universitet. Borgmester Jan Petersen og rektor Brian Bech Nielsen satte deres navnetræk på aftalen i forbindelse med et morgenmøde hos Erhverv Grenaa i Kulturhuset Pavillonen i byen.

Aftalen er blevet til i et tæt samarbejde mellem kommune, universitet og centrale, lokale nøgleaktører indenfor erhverv, arbejdsmarked og kultur. Målet er at sætte yderligere skub i udviklingen af Norddjurs Kommune igennem et tættere bånd til Aarhus Universitets kapacitet indenfor uddannelse og forskning.

Partnerskabsaftalen har to fokusområder: Udsyn og tværgående samarbejde samt markedsføring og bosætning.

Aftalen bygger desuden på disse fokusområder:

1. Udvikling af fremtidens produktionskommune
2. Fremtidens arbejdskraft
3. Videns- og forskningsudvikling
4. Førskole- og folkeskoleområdet
5. Mobilitetskorridor

Borgmester Jan Petersen (S) glæder sig over aftalen:

"Sammen med Aarhus Universitet kan vi styrke fundamentet for udviklingen af Norddjurs. Mulighederne er mange. For eksempel kan vi udvikle ny viden, teknologi og services til gavn for borgere og virksomheder. En hel egn engageres i at forløse potentialerne gennem samarbejder og konkrete projekter, for eksempel som vi har oplevet det med Kattegatcentret og forskning i tang. Her i organisationen vil vi blandt andet se på mulighederne for, at studerende fra universitetet kan kobles på praktikforløb i Norddjurs”, fortæller han.

Brian Bech Nielsen, rektor på Aarhus Universitet, siger:

”Vi ser frem til samarbejdet med Norddjurs Kommune og virksomheder og institutioner i lokalområdet. Partnerskabsaftalen giver AU mulighed for at anvende viden på nye områder på samme måde som det nuværende, stærke forskningssamarbejde med museerne i kommunen. Derudover har Norddjurs Kommune mange virksomheder, som aftager højtuddannet arbejdskraft, og vi glæder os til at indlede et mere målrettet samarbejde, som kan synliggøre kommunen som et attraktivt sted for vores kandidater at gøre karriere.”

En styregruppe sammensat af repræsentanter for universitet og kommune skal stå i spidsen for arbejdet. Gruppen sørger også for, at aftalen revideres en gang årligt.

Partnerskaber er en vigtig målsætning

Kommunaldirektør Christian Bertelsen, som også deltog ved underskrivelsen af aftalen med Aarhus Universitet, har partnerskaber som prioriteret målsætning og fokusområde for den samlede ledelse i Norddjurs Kommune.

Partnerskabsaftalen med Aarhus Universitet er således ikke det eneste eksempel på, hvordan Norddjurs Kommune etablerer samarbejdsrelationer med eksterne partnere. Den 8. august 2018 godkendte økonomiudvalget f.eks. en partnerskabsaftale med VIA University College. Også samarbejdet med Poul Due Jensens Fond, blandt andet i form af et projekt om, hvordan man øger beskæftigelsen på Grenaa Havn, er et partnerskab indgået af Norddjurs Kommune i den seneste tid.

På billedet: Fra venstre mod højre ses kommunaldirektør Christian Bertelsen, Norddjurs Kommunes borgmester Jan Petersen og rektor for Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen.

Nyhedsdato: 29.03.2019