Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rotter har trange kår på Norddjurs' skoler

Det er et lovkrav, at kommuner skal rottesikre kloaksystemer på skoler og daginstitutioner. Det udspringer af skrækeksempler fra andre skoler i landet, hvor rotterne løb frit rundt i bygningerne. I Norddjurs har et godt samarbejde mellem kommune og det lokale spildevandsselskab resulteret i, at skolerne stort set er rottefrie.

Norddjurs Kommune har i samarbejde med Aqua Djurs opsat rottespærrer i kloaksystemet på kommunens skoler og daginstitutioner for at sikre en god hygiejne og fjerne smittefare. Kommunens rotteansvarlige, Flemming H. Nielsen, glæder sig over, at det er folk med et godt lokalkendskab, der løser opgaven i Norddjurs:

”Andre kommuner har valgt at bruge eksterne firmaer, men vi valgte at samarbejde med Aqua Djurs, fordi det er Djurslands lokale spildevandsselskab. De første tilsyn efter opsætningen af rottespærrerne viste få tegn på rotter i skolernes kloaksystemer, og nu er der stort set ingen. Der er altid enkelte strejfere, der dukker op udenfor kloaksystemerne, og derfor har vi også et hurtigt beredskab, det kan slå til med det samme,” fortæller Flemming H. Nielsen.

En smart problemløser

En rottespærre er en klap der åbner, når vandet løber ud i kloakken og lukker igen, når vandet er væk. En form for ensrettet kattelem. Den er ikke 100% sikker, hvis rotten står og venter ved indgangen og svømmer imod strømmen, når vandet kommer. Derfor er det vigtigt at holde godt øje med systemet, og det tager Peter Jacobsen og Jacob Storgaard fra Aqua Djurs sig af:

”Vi er i fuld gang med et af de to årlige tilsyn lige nu, og vi skal ud på alle kommunens institutioner inden vi er færdige. Vi løfter brønddæksler, lægger lokkemad og efter 14 dage tjekker vi den for bidemærker,” fortæller Peter Jacobsen og fortsætter:

”Det er en hyggelig opgave, for skolebørnene er nysgerrige og de vil rigtig gerne høre, hvad vi laver. Så får de lov til at kigge med i brøndene og vi siger til dem, at hvis de er flittige med lektierne i skolen, så kan de være heldige at få et job som vores,” griner Peter Jacobsen.

Rotter på hjemmefronten?

Det er vigtigt at bekæmpe rotter, også derhjemme. Hvis man ser eller har mistanke om rotter, skal det anmeldes til kommunen, så bekæmpelsen kan igangsættes. Det er vigtigt at handle hurtigt for at forhindre, at problemet udvikler sig til et stort angreb og rotterne kommer ind i huset.

Man kan anmelde rotter på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Her er der også et telefonnummer, hvis man gerne vil indgive anmeldelsen telefonisk. Herefter bliver man kontaktet af en rottebekæmper inden for fem hverdage, og hurtigst muligt, hvis det drejer sig om indendørs rotter i boliger. Kommunen får også hjælp fra rottehunde til at finde rotterne og særligt, hvis det drejer sig om indendørs rotter. I mange tilfælde fanger hundene rotten og afliver den med det samme.

Besøget af den kommunale rottebekæmper er gratis.

For yderligere oplysninger:

Flemming H. Nielsen, Byg og miljø
Tlf.: 89 59 40 02
Mail: fhn@norddjurs.dk

Nyhedsdato: 19.03.2019