Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aftale mellem Norddjurs og Halmstad styrker erhvervslivet

I forbindelse med jubilæumsfejringen af kongemødet mellem den danske og svenske konge mødtes borgmestre og kommunaldirektører fra Halmstad og Norddjurs Kommuner i begyndelsen af marts.

For fire hundrede år siden handlede mødet om fred og venskab, nu handler det om en partnerskabsaftale og samarbejde over landegrænser. Norddjurs Kommune tager endnu et skridt for at styrke det lokale erhvervsliv.

I 2020 flytter færgeforbindelsen fra Varberg til Halmstad med udgangspunkt i Grenaa Havn. Rejsen tværs over Kattegat betyder, at Norddjurs Kommune forbindes med en helt ny geografi i Sverige. En ny sammenhængende region, der giver nye muligheder. Ruten åbner for nye samarbejder, perspektiver og muligheder for at samarbejde på tværs af landegrænser og for bæredygtig vækst.

Repræsentanterne fra de to kommuner valgte at mødes på firehundredeårsdagen for kongemødet mellem den danske og svenske konge tilbage i år 1619. Forudsætninger og muligheder for sammen at styrke regionerne blev diskuteret. På kommunalt ledelsesniveau indledes arbejdet med en fælles partnerskabsaftale, der har til primært formål at skabe forudsætninger for samarbejde i erhvervslivet, men også med henblik på et generelt kommunalt samarbejde. For virksomheder i Halmstad og Visit Aarhus blev mødet en opstart for bl.a. samarbejder inden for turisme.

”En af nøglerne til at styrke svensk erhvervsliv er at knytte kontakter og samarbejde om en bæredygtig erhvervssektor. Mødet med Norddjurs Kommune var meget positivt, og vi ser store muligheder i, at regionerne knyttes sammen,” siger Jonas Bergman, borgmester i Halmstad Kommune.

”Samarbejdet begynder på turismeområdet, men vi ser flere muligheder og områder, hvor det vil give mening at samarbejde, såsom sport, kultur og uddannelse.”

”Samarbejdet med Halmstad Kommune kan være med til at skabe muligheder for vækst i både Halmstad og Norddjurs. Vi har oplevet en stor gæstfrihed og velvilje, som vi glæder os til at bygge videre på,” siger Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune.

”Når vi øger vores viden om hinandens ressourcer og erhvervsstrukturer, viser potentialet sig. Det øgede flow af turister, som færgeforbindelsen vil give, ser vi et stort potentiale i. Når færgegæsterne ankommer til Grenaa, skal byen og det øvrige Djursland ikke blot være en del af ruten – det skal være et besøg værd i sig selv. Vores mange attraktioner, handelsliv, unikke natur og alt det andet, som gør området særligt, skal samtidig skabe fundamentet for, at turisterne vender tilbage for et længere ophold.”

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester, Norddjurs Kommune
Mail: Jp@norddjurs.dk
Tlf. 27 85 24 51

Lene Helbo Bachmann, chefkonsulent, Norddjurs Kommune.
Mail: lbh@norddjurs.dk
Tlf. 21 24 50 95

Henry Bengtsson, seniorrådgiver, Halmstad Kommune
Mail: henry.bengtsson@halmstad.se
Tlf. +46 035-13 72 55

Foto: Maria Wikland.

Mødedeltagerne står foran Kongestenen, en skulptur til minde om det kongelige møde mellem Sverige og Danmark i Halmstad for firehundrede år siden.

Fra venstre:
Lene Helbo Bachmann, forretningskonsulent, Norddjurs Kommune, Flemming Rasmussen, vicedirektør/turismedirektør, Visit Aarhus, Henry Bengtsson, seniorrådgiver, Halmstad Kommune, Jonas Bergman, borgmester, Halmstad Kommune og Mattias Rossköld, kommunaldirektør, Halmstad Kommune, Jan Petersen, borgmester, Norddjurs Kommune, Lotta Ericsson, formand for erhvervsområdet, Halmstad Kommune, Christian Bertelsen, Kommunaldirektør, Norddjurs Kommune, Ole Husum, Formand, Business Grenaa.

Nyhedsdato: 08.03.2019