Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Flere voksne skal på skolebænken

Sammen med lokale partnere sættes skub i voksen, - efter- og videreuddannelse.

Billedtekst: Fra vestre ses: Kirsten Hvid Schmidt (bestyrelsesmedlem i Erhverv Grenaa), Jakob Beck Wätjen (HORESTA), René Dybdal (Randers Social- og Sundhedsskole), Bent Klim Johansen (LO), Else Søjmark (formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune), Jens Højlund (Viden Djurs), Inge Rasmussen (FOA Randers), Lene Hartmann (FOA Randers) og Lars Sørensen (næstformand i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune).  

Den 29. april har Norddjurs Kommune sammen med lokale erhvervs- og ar-bejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og uddannelsesinstitutioner indgået en fireårig samarbejdsaftale om øget anvendelse af voksen, -efter og videreuddannelse (VEU) i Norddjurs Kommune.

"Jeg er meget glad for, at alle parter er enige om at anvende redskaberne i VEU-aftalen og derved bidrage til, at arbejdsstyrken i Norddjurs Kommune har de rette kompetencer til rette tid", udtaler formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune Else Søjmark.

"Den vigtigste indsats i forhold til at afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft er aktivt at samarbejde om og understøtte, at arbejdsstyrkens kompetencer svarer til virksomhedernes efterspørgsel, og at arbejdsstyrkens kompetencer til enhver tid matcher de forandringer, der sker på et omskifteligt arbejdsmarked", udtaler Else Søjmark videre.

Baggrunden for aftalen har været Norddjurs Kommunes ønske om i fællesskab med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne at arbejde for at øge kendskabet til og brugen af mulighederne for voksen-, efter- og videreuddannelse - både i forhold til opkvalificering og i forhold til fag- eller brancheskifte.

Med aftalen tilkendegiver Norddjurs Kommune at ville arbejde for blandt andet at informere og vejlede virksomhederne om voksen-, efter- og efteruddannelse i forbindelse med virksomhedskontakten og tilbyde erstatningsarbejdskraft, når medarbejdere opkvalificeres.

"Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde og til at se resultaterne af den øgede indsats på VEU-området, som der vil blive fulgt op på i regi af Norddjurs Beskæftigelsesråd samt erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget", afslutter Else Søjmark.

Ser frem til nye kompetencer


De øvrige underskrivende parter har med aftalen hver især tilkendegivet at ville arbejde for at understøttet øget brug af voksen-, efter- og efteruddannelse, blandt andet ved inden for hvert deres område at udbrede viden om mulighederne i VEU-systemet.

Bent Klim Johansen fra LO Djursland udtaler:

”På vegne af lønmodtagerorganisationerne er jeg tilfreds med, at parterne har indgået en aftale, der understøtter de ansattes adgang til voksen- og efteruddannelse. De faglige overenskomster giver gode muligheder for efteruddannelse, og de muligheder vil vi gerne være med til at sætte fokus på og sikre bliver omsat til nye kompetencer på virksomhederne”.

Jakob Beck Wätjen fra HORESTA (hotel-, restaurant- og turisterhvervet) fortsætter:

"Voksen- og efteruddannelse er et vigtigt redskab i forhold til at sikre, at arbejdsgiverne har adgang til de rette kompetencer til både at opretholde og udvikle deres virksomheder. På arbejdsgivernes vegne er jeg glad for at kunne se frem til at tæt-tere samarbejde med de øvrige underskrivere af aftalen om de overenskomstbestemte muligheder for efteruddannelse”.

Fra Social-og Sundhedsskolen i Randers lyder det fra René Dybdal, at ”Social- og Sundhedsskolen har gode erfaringer med tilsvarende samarbejde om VEU med andre østjyske kommuner og ser frem til at tage næste skridt og sammen med Norddjurs Kommune, lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer at afdække hvilke behov, der er for at stille uddannelse til rådighed i Norddjurs Kommune."

Fakta om VEU-godtgørelse

  • VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

  • Godtgørelsen gælder som udgangspunkt alle medarbejdere, der højst har erhvervsuddannelsesniveau, eller der ikke har brugt deres videregående uddannelse de seneste fem år eller mere.

  • VEU-godtgørelse kan gives til ansøgeren eller udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til sine ansatte, mens de er under uddannelse.

  • Et eksempel: En engrosvirksomhed har netop fået etableret en ny webshop på sin hjemmeside, som skal kobles sammen med en ny edb-lagerstyring. Virksomheden har flere ufaglærte lagerassistenter, som derfor får tilbudt et fem dages AMU kursus i edb-lagerstyring med e-handel. Virksomheden udbetaler sædvanlig løn under medarbejdernes uddannelse og modtager VEU-godtgørelse som refusion. VEU-godtgørelsen for fuldtidsundervisning svarer til gældende dagpengesats.

  • Samarbejdsaftalen er indgået i forlængelse af den nationale trepartsaftale fra 2017 om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse, som giver medarbejdere og arbejdsgivere adgang til et stærkere, mere overskueligt og mere fleksibelt uddannelsessystem. Det skal gøre det lette-re for virksomhederne at få opkvalificeret medarbejdere og gøre det lettere for jobcentrene at få ledige på kurser.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Arbejdsmarkedschef i Norddjurs Kommune Erik Holck Hansen
ehh@norddjurs.dk
Tlf. 21 14 57 74

Formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune Else Søjmark
es@norddjurs.dk
Tlf. 40 18 69 68

Nyhedsdato: 23.05.2019