Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

God sommer - med plads til alle

Det er snart sommer, og der skal være plads til, at unge samles ude i det gode vejr – men det må ikke være til gene for omgivelserne.

Norddjurs Kommune, UngNorddjurs og Østjyllands Politi står sammen klar til at gøre det sikkert og trygt for alle at opholde sig i det offentlige rum.

Solen skinner, græsset er grønt, aftenen er lun og der er god plads. Sådan er det mange steder i kommunen, og disse steder kan tiltrække grupper af unge mennesker, og der opstår ofte en hyggelig og glad stemning.

Unge i det offentlige rum

For at sikre, at denne fortælling kan forblive sand, har Norddjurs Kommune, UngNorddjurs og Politiet indgået et samarbejde omkring unge i det offentlige rum. Det går i sin enkelhed ud på, at de unge skal kunne opleve sommeren, og opleve, at de bliver lyttet til, at de kan føle sig trygge vel vidende at deres ophold er kendt og måske under opsyn.

Norddjurs Kommune, UngNorddjurs og Politiet, opfordrer til at både de unge, men også de unges forældre, skal være opmærksomme på, at der skal være plads til alle i det offentlige rum.

Desuden opfordres især forældre til børn og unge, om at vise interesse for de unges færden både dag og nat, for herved at bevare muligheden for at de kan mødes udenfor, uden at blive til gene for andre.

Man kan opleve sommeren mange steder rundt omkring i kommunen. Flere steder findes der bålsteder med brænde og borde/bænkesæt. Disse områder kan frit benyttes af alle, i det omfang ordensreglerne i det offentlige rum bliver overholdt.

Det betyder, at musik og forstærker-anlæg skal holdes på et lydniveau, der ikke generer naboerne, affald skal medtages eller efterlades i de opsatte skraldespande, og selvfølgelig skal færdselsloven overholdes, hvad angår knallert – og bilkørsel.

SSP samarbejdet i Norddjurs Kommune har tidligere oplevet udfordringer med unge i det offentlige rum. De sidste par år, er der dog sket en positiv udvikling på området.

Politiet udtaler ”Vi er meget tilfredse med udviklingen. Vores samarbejde med UngNorddjurs og kommunens driftscenter omkring forebyggelse og opfølgning omkring de unges ophold, har betydet, at andre gæster og naboer oplever færre gener. Natteravnenes synlige tilstedeværelse og hjælp til de unge ved særlige lejligheder er i denne sammenhæng også vigtig”.

Norddjurs Kommunes driftscenter supplerer ”Vi kan tydeligt mærke, at de unge er blevet mere ansvarsfulde og tænker mere på miljøet og derfor er blevet gode til at rydde op efter sig. Vi skal derfor også huske at have lidt tålmodighed. Nogle gange når det ser slemt ud og vi tror det værste, kommer der næste formiddag unge og rydder op”.

SSP samarbejdet vil løbende være i dialog med de unge og deres forældre for at sikre en god og tryg sommer. Hvis der alligevel skulle opstå situationer, hvor man ikke mener, at reglerne bliver overholdt, skal man kontakte politiet. Herefter vil de øvrige SSP samarbejdspartnere blive inddraget, i forhold til at få løst problemet på bedst mulig måde.

Norddjurs Kommune, UngNorddjurs og Politiet har udfærdiget en folder omkring færden i det offentlige rum. Den kan rekvireres ved henvendelse til SSP konsulent Keld Kristensen kk@ungnorddjurs.dk, eller findes på www.ungnorddjurs.dk/SSP. I folderen findes relevante informationer om regler og kontaktoplysninger på alle involverede.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Palle Nielsen
pon@norddjurs.dk
Tlf: 20 75 15 21

Nyhedsdato: 24.05.2019