Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kollektiv Trafikplan Djursland i høring

Midttrafik, Region Midtjylland, Syddjurs og Norddjurs kommuner har forslag til Kollektiv Trafikplan Djursland 2020 klar, og høringsperioden løber frem til den 7. juni 2019. Målet er at sikre sammenhæng og højt serviceniveau.

Trafikknudepunkter og hovednet

Trafikplanforslaget indeholder et nyt hovednet, som består af letbanen og hurtige og direkte busser mellem trafikknudepunkterne på Djursland, Grenaa, Aarhus og Randers.

Som minimum vil der på disse ruter være timedrift i dagtimerne og to-times drift om aftenen og i weekender. Hovednettet skal give borgerne en stabil, effektiv, sammenhængende og dermed attraktiv kollektiv trafik.

Trafikknudepunkterne skal binde hele den kollektive trafik sammen, så det bliver enkelt at anvende det kollektive trafiktilbud på hele Djursland.

Bestillerbus giver fleksibilitet

Flexbus bliver udvidet som en del af trafikplanen. Flexbussen skal bestilles pr. telefon eller på nettet, til gengæld giver løsningen bedre mulighed for tilbyde flere kollektive trafikforbindelser i oplandet og tyndtbefolkede områder.

Giv din mening til kende

Inden forslaget endeligt godkendes, skal borgere og passagerer have mulighed for at kommentere det.

På Midttrafiks hjemmeside kan du give din mening til kende.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

René Meyer
rem@norddjurs.dk
Tlf.: 30 33 85 08

Nyhedsdato: 06.05.2019