Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælp til slåning af rabatgræs

Norddjurs Kommune tilbyder landbrugserhvervet at få klippet rabatgræs langs de kommunale veje ved frøgræsmarker.

Landmænd der ønsker at få slået rabatten langs deres frøgræsmarker skal inden 15. maj 2019 indsende oplysninger om markplacering.

Norddjurs Kommune hjælper med at minimere risikoen for spredning af pollen fra grøftekantsgræs til marker med frøgræs.

”Henvender en frøavler sig, så klipper vi grøftekanten helt til bagkant inden spredningen af pollen fra grøftekanten til marken bliver et problem” siger driftsplanlægger Hanne Kold Jensen, "det er vigtigt at anmodningen kommer inden d. 15. maj, ellers kan vi ikke nå at få slået alle steder langs kommunale veje inden d. 2. juni, som vores aftale er med landboforening"

Slåning af rabatgræs foregår udelukkende efter henvendelse fra de interesserede frøgræsavlere, idet der avles frøgræs på skiftende marker fra år til år. Derfor er det vigtigt at oplyse præcist, hvor marken ligger på et kort med en tydelig opstregning, af hvor der skal klippes, samt oplyse telefonnummer og mail.

"Det er også vigtigt, at sten og lignende fjernes fra vejrabatten, så maskinerne ikke ødelægges" siger Hanne Kold Jensen og pointerer, at installationer som fx vandhydrater eller lignende skal være synligt afmærket, så der ikke efterfølgende bliver en sag omkring erstatning.

Du er velkommen til at kontakte driftskontoret@norddjurs.dk inden d. 15. maj 2019, så kan vi være behjælpelig med kort.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Hanne Kold Jensen
Driftskontoret@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 28 04

Nyhedsdato: 09.05.2019