Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Inspiration til Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og ungdomsudvalget har hentet inspiration til ny handleplan for specialundervisning og inklusion.

Børne- og ungdomsudvalget har været på studietur til tre jyske kommuner for at hente inspiration til en ny handleplan for specialundervisning og inklusion.

En inspiration, som skal gøre det muligt for flere børn at få undervisning i de almindelige klasser i Norddjurs.

Børne- og ungdomsudvalget hentede inspiration, da de den 4. og 5. april kørte afsted i et af medlemmernes egen minibus for at høre mere om, hvordan man i Horsens og Billund Kommuner lykkes med at give flere børn mulighed for at kunne modtage undervisning i de almindelige folkeskoleklasser.

Besøg i Horsens og Billund

De to kommuner er nogle af de kommuner i Jylland, som gennem en målrettet indsats er kommet længst med at indrette børnemiljøerne i deres folkeskoler på en måde, så flest mulige børn kan gå i de almindelige folkeskoleklasser. Derfor var det for børne- og ungdomsudvalget også to oplagte kommuner at besøge, når det klare formål med studieturen var at hente inspiration til den kommende handleplan for specialundervisning og inklusion.

En handleplan, som børne- og ungdomsudvalget i øvrigt behandler på det kommende møde i børne- og ungdomsudvalget den 28. maj 2019, inden den sendes i høring og kommer tilbage til behandling i børne- og ungdomsudvalget den 20. juni 2019, hvorefter handleplanen behandles i økonomiudvalget og derpå i kommunalbestyrelsen den 27. august 2019.

Mange indsigter

"Vi har haft en meget positiv evaluering af studieturen i børne- og ungdomsudvalget", sådan indleder formanden for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen og fortsætter: "Det giver rigtig meget at tage af sted sammen som udvalg og få fælles inspiration. Vores værter i de to kommuner mødte op med mange forskellige fagfolk, ledelse og politikere."

Næstformand for børne- og ungdomsudvalget Allan Gjersbøl Jørgensen fortsætter: "Vi har som udvalg fået rigtig mange spændende indsigter i forhold til, hvordan vi i Norddjurs Kommune prioriterer vores ressourcer mellem specialskoledelen og almenskoledelen. Og samtidig også fået input til, hvordan almendelen kan styrkes via blandt andet forældresamarbejdet og styrket tværfagligt teamsamarbejde på skolerne".

Et tætpakket program

På vejen hjem nåede børne- og ungdomsudvalget også forbi Aarhus Kommune, hvor de fik lejlighed til at høre om, hvordan man i Aarhus arbejder med at styrke almenskoledelen ud fra tanken om, at alle elever profiterer af specialpædagogiske redskaber.

Et tætpakket program bød også på oplæg fra forsker Christina Holm Poulsen fra Syddansk Universitet, der bragte børnenes perspektiv ind som vinkel. Og et oplæg fra psykolog Jens Andersen fra University College Nordjylland, som fortalte om betydningen af forældresamarbejdet og om, hvordan inklusion måske i virkeligheden i højere grad handler om de voksne og værdierne end om børnene.

Baggrunden for studieturen

Børne- og ungdomsudvalget havde ønsket sit eget program, som var skræddersyet efter, hvad udvalget har fokus på og hvad der arbejdes med i kommunen. Udvalgene i Norddjurs Kommune har mulighed for én studietur pr. valgperiode. Ønsker man flere studieture, skal andre aktiviteter fravælges. Børne-og ungdomsudvalget valgte den målrettede studietur fremfor den årlige KL-konference for alle fagudvalg på børneområdet fra andre kommuner.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Formand for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen
madsn@norddjurs.dk
Tlf. : 61 28 63 27

Næstformand i børne- og ungdomsudvalget Allan Gjersbøl Jørgensen
agj@norddjurs.dk
Tlf.: 29 43 49 44

Nyhedsdato: 27.05.2019