Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Norddjurs forbedrer sig i erhvervsanalyse

Dansk Byggeri har netop offentliggjort analysen ”Kommunerne og Erhvervslivet”.

Heri rangeres kommunerne efter, hvor godt erhvervsmiljøet er for Dansk Byggeris medlemsvirksomheder. Norddjurs Kommune placerer sig i den øvre ende af midterfeltet som nummer 43 ud af 98 kommuner, hvilket er en forbedring på 4 pladser i forhold til sidste år.

Læs analysen. 

Læs Norddjurs-resultaterne.

Norddjurs Kommune går frem på flere væsentlige parametre i analysen og oplever således anerkendelse efter en række forbedringer.

Fem 1. pladser er det blevet til, samt en række placeringer i den øverste ende af skalaen:

Offentliggørelse af udbud: Her ligger Norddjurs Kommune nummer 1 i analysen. Dette parameter var med for første gang i analysen i 2018. Her har Norddjurs Kommune forbedret placeringen markant ved at offentliggøre og informere om udbud på sin hjemmeside. Udbudsplan offentliggøres også, så interesserede håndværkere og leverandører kan orientere sig om kommende opgaver, ligesom der afholdes et møde, hvor erhvervslivet inviteres til at høre om, hvordan man kan få Norddjurs Kommune som kunde. På dette møde vises også, hvilke udbud der er på udbudsplanen. I analysen kvitterer erhvervslivet således særdeles positivt på disse tiltag.

AB 92: Her får Norddjurs Kommune en førsteplads efter en position som nummer 50 i 2018-analysen.

Dialog: Her bevarer Norddjurs kommune for tredje år i træk en 1. plads ved at holde dialogmøder omkring kommende udbud.

Udbudspolitik: Her får Norddjurs Kommune en førsteplads. I 2017 var Norddjurs nummer 48 på dette parameter.

Uddannelsesklausuler og partnerskaber og skole-virksomhedssamarbejdet: Her bevarer Norddjurs kommune for 3 år i træk en topplacering, hvilket skyldes det gode samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter. Det samme gør sig gældende med en rigtig fin førsteplacering, når det gælder skole-virksomhedssamarbejdet i Norddjurs Kommune.

Kontrol af arbejdsklausuler: Her får Norddjurs Kommune i 2019 en 9. plads efter en tidligere placering som nr. 72 i 2018. Det skyldes, at Norddjurs Kommune har forbedret tilsyn gennem byggemøder og tæt dialog med branchen.

Borgmester Jan Petersen siger: ”Jeg er tilfreds med, at Norddjurs Kommune formår at forbedre sig – især fordi det sker efter et 2018 med et lavere anlægsniveau end normalt, ligesom vi har været nødt til at genindføre gebyrer på byggesager. Norddjurs arbejder kontinuerligt på at udvikle sig som erhvervsvenlig kommune, og analysen viser, at vi er på rette vej på en række områder”.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen glæder sig over, at Norddjurs har opnået flere høje placeringer i analysen – og en del 1. pladser:

”Det er glædeligt, at vi klarer os godt på en række felter, og at vi opnår en forbedring i den samlede placering. Jeg hæfter mig særligt ved, at erhvervslivet responderer godt på de mange konkrete tiltag, vi har lavet, for eksempel en nem, direkte adgang til udbudsopgaver på hjemmesiden”.

Plads til forbedring

Som forventet er Norddjurs Kommunes faldet en del pladser i dette års analyse, når det gælder offentlige investeringer. Investeringerne er således cirka halveret siden sidste analyse hvilket betyder, at Norddjurs nu er at finde på en plads 84 ud af 98 kommuner. Dette er ventet på baggrund af det anlægsstop, som Norddjurs Kommune vedtog i sommeren 2018. Dette er siden ophævet.

Også når det gælder byggesagsbehandling er Norddjurs Kommune som forventet faldet
en del pladser, da området blev påvirket af et midlertidigt ansættelsesstop i 2018. Interne tal viser dog, at dette er ved at vende, og forhåbningen er, at sagsbehandlingstiderne på byggesager vil falde yderligere og blive afspejlet i analysen næste år.

Når det handler om erhvervsfrekvens, antal af langtidsledige og nyledige i arbejde ligger Norddjurs kommune i den lave ende af skalaen. I Norddjurs Kommune er tallet for langtidsledigheden steget fra 2018 til 2019.

Samlet set er der for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i perioden april 2018 – april 2019 sket en ganske lille stigning i antallet af langtidsledige i Norddjurs Kommune på 4 personer. Den store stigning i langtidsledighed 2018 til 2019 tillægger Norddjurs Kommune derfor en ændret opgørelsesmetode i årets rapport.

Nyhedsdato: 26.06.2019