Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kysten er klar på Anholt

Kystsikringen står færdig og øens fremtid er sikret. Det bliver fejret på øen i pinsen.

Lørdag d. 8. juni er der officiel indvielse, og i den forbindelse er der indsat en særlig færgeafgang på dagen, som sejler ud og hjem samme dag.

Få en smagsprøve på Anholt

Efter flere overskrifter om hovedvejen, der er skyllet væk af stormen og oversvømmelser på øen, så står kystsikringsanlægget ud for Anholt nu færdig, og øens fremtid er på mange måder sikret. Der herskede derfor ingen tvivl hos Norddjurs Kommune, om at det skulle fejres.

"Der er noget særligt ved Anholt, og flere af kommunens borgere har aldrig været på øen. Det er brandærgerligt, for det er en perle uden sammenligning", siger projektleder Julie Preut og pointerer, at man har valgt at bruge færdiggørelsen af kystsikringen, som løftestang for at vise Anholt frem.

Når færgen letter anker lørdag morgen, så er kursen sat til en dag med oplevelser. Allerede på færgefarten til øen kan man blive underholdt med kulørte fortællinger om Anholts historie samt købe morgenmad til en særlig festpris. Umiddelbart efter ankomst til øen er der officiel indvielse ved borgmesteren samt kreativt indspark fra øens borgerforening, hvor selve kystsikringsanlægget danner kulissen.

"Når det officielle er overstået, så er der så at sige fri lege", siger Julie Preut, men forsikrer, at der er lavet turforslag, hvis man ikke ved, hvor man skal starte. Turforslagene kan man finde ombord på færgen.

Færgebilletten kan købes online eller telefonisk ved Grenaa-Anholtfærgen.

Projektet har været længe undervejs

I 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe med Anholts beboere, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Norddjurs Kommune. Blandt en række konkrete skitseforslag blev det besluttet at arbejde videre med en langsigtet kystsikringsmodel, så Nordstrandvej og campingpladsens beliggenhed kunne sikres. Derefter gik der tid med at få godkendelser i Fredningsnævnet samt få økonomien på plads.

Det flerårige samarbejde mellem de berørte lodsejere, Anholt Borger- og Grundejerforening samt stat og Norddjurs Kommune resulterede i foråret 2018 den nødvendige finansiering til kystsikringen og genopbygning af øens infrastruktur. I maj 2018 blev kontrakten på den store entreprise underskrevet, og det var nu en realitet: Anholt ville få sin vej og kystlinje tilbage.

Der er i løbet af efterår og forår blevet anlagt tre store bølgebrydere med en længde på cirka 70m hver samt en mindre høfde på stranden for at beskytte campingpladsen.

Bølgebryderne er placeret cirka 80-130 m ud for kysten, og vil skabe bugter med bred sandstrand. Derudover er der etableret beskyttelse af skråningen langs vejen for at sikre den optimalt. Konstruktionen skal dækkes delvist med sand, og der skal plantes marehalm for at skjule stenene. Netop den strækning forbinder øens to største turistkoncentrationer – havnen, som årligt gæstes af flere tusind sejlere og campingpladsen med 12-15.000 gæster.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Julie Marie Preut
jmp@norddjurs.dk
89 59 40 24

Nyhedsdato: 03.06.2019