Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Direktør til fællesforvaltningen

52-årige Lars Kirkegaard har erfaring fra flere kommunale lederjob og en stærk faglighed indenfor økonomiområdet. Nu venter den nyoprettede stilling som direktør for fællesforvaltningen i Norddjurs efter sommerferien.

Direktionen i Norddjurs Kommune kommer snart til at bestå af et trekløver i form af kommunaldirektør, velfærdsdirektør og fællesforvaltningsdirektør. Sidstnævnte blev der sat navn på den 25. juni. Her godkendte kommunalbestyrelsen, at et enigt ansættelsesudvalg på baggrund af en grundig proces og dialog har besluttet at pege på Lars Kirkegaard som direktør i den nyoprettede stilling. 

Lars Kirkegaard, som er uddannet revisor og fagligt funderet indenfor økonomiområdet, har det seneste år været ansat som administrationschef på Regionshospitalet i Randers. Inden da var han blandt andet stabschef i Social, Sundhed og Beskæftigelse i Herning Kommune og forvaltningschef i Aaskov Kommune, inden han blev direktør i Skanderborg Kommune. Her havde han gennem syv år Ældre og Handicap og Kultur og Sundhed som særlige ansvarsområder.

Stor erfaring med økonomi og politisk betjening
Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune, hæfter sig blandt andet ved Lars Kirkegaards erfaring med politisk betjening og stærke faglighed indenfor økonomiområdet:

”Lars har været økonomiansvarlig på flere ledelsesniveauer, og har både viden og erfaring indenfor feltet. Det er noget, vi har lagt vægt på i ansættelsesudvalget. En stabil økonomi er det fundament, Norddjurs skal hvile på, og som er en forudsætning for, at vi kan udvikle os”.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen glæder sig til samarbejdet med Lars Kirkegaard:

”Lars har erfaring indenfor en række borgernære områder, økonomi og ledelse. Det bliver værdifuldt, når vi skal arbejde videre med at implementere og forankre fællesforvaltningen i organisationen. Jeg glæder mig til at byde Lars velkommen og bl.a. samarbejde med ham om vores igangværende udviklingsarbejde, som skal føre til et nyt organisations-og ledelseskodeks under overskriften ”Vores Norddjurs”.

Glæder sig til at lære organisationen at kende
For Lars Kirkegaard er det blandt andet Norddjurs Kommunes udviklingsdagsordener og tværgående samarbejdsform, som motiverede ham til at søge stillingen. Han glæder sig til at begynde i sit nye job:

”Nu skal jeg ind i organisationen, lære den og dens mennesker og samarbejdspartnere at kende og sørge for, at fællesforvaltningen kommer rigtig godt fra start og forankres i organisationen. Jeg glæder mig meget til at bidrage til Norddjurs’ fortsatte udvikling”, siger han.

Lars Kirkegaard begynder i sit nye job i Norddjurs Kommune den 1. august. Han bor med sin kæreste Hanne i Engesvang udenfor Silkeborg. De har sammen fire voksne børn. Yoga, gastronomi, svømning og rejser til Spanien er noget af det, den kommende Norddjurs-direktør sætter pris på i fritiden.

Fakta om Fællesforvaltningen i Norddjurs Kommune

 Fællesforvaltningen har seks afdelinger og to stabsfunktioner: Arbejdsmarkedsområdet, UU og Ungeindsats, Borgerservice, IT og digitalisering, byg og miljø, vej og ejendom, kultur, fritid, turisme og biblioteker, sekretariat og erhverv samt Staben.

 Disse områder udgør borgerservice i bred forstand.

 Fællesforvaltningen arbejder også med samskabelse med borgere, virksomheder, foreninger og andre samfundsaktører.

 Et højt prioriteret indsatsområde er stram og professionel økonomistyring.

 Staben er omdrejningspunktet for fællesforvaltningens tværgående arbejde og understøtter hele den kommunale organisation, blandt andet indenfor økonomistyring.

Nyhedsdato: 26.06.2019