Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Oplev 117 km kyst i din sommer

Tag med på opdagelse i Norddjurs langs den 117 km lange kystlinje og find inspiration til din næste tur på www.kysten.norddjurs.dk.

Kystlandskabet i Norddjurs er præget af istidens virke, og når man går på opdagelse i strandkanten, kan man danne sig et billede af kystens geologiske dannelseshistorie. Et af stederne er kysten ved St. Sjørup og Ingerslev, som er fremkommet i forbindelse med landhævningen efter sidste istid og var i jægerstenalderen dækket af havet.

Paradiset med udsigt

I dag er området præget af intensivt landbrug på de flade marker, og der findes et net af afvandingskanaler i området. Det lave, marine forland med åudløb, langstrakte, opdyrkede marklodder, udbredte strandengsarealer og mange markante læhegn, danner tilsammen et særpræget og meget bevaringsværdigt område. Kysten er uberørt i hele områdets udstrækning, og der er flere steder sigtelinjer på op til 25 kilometer. Fra digerne er udsigten specielt god. Umiddelbart syd for Estruplund ejer Norddjurs Kommune et stykke jord, Paradiset, det er et smukt landskab med bløde, lyngklædte bakker og vilde blomster. En sti går gennem området og stopper brat på strandengen. Herfra kan man komme over på en af de største sandtanger. På en sommerdag opleves sandstranden på tangen med de flade bølgekrusninger og den sjældne ro som en dejlig, menneskefri strand ved den franske riviera.

Salt vand og smag til snaps

Områdets største naturværdier findes på strandengene langs kysten. Arealerne bliver tørlagt ved lavvande, og saltets påvirkning af jorden har resulteret i et specielt levested for sjældne plante- og fuglearter.

Der er tydelige tidevandsrender og småsøer af havvand, kaldet loer- og saltpander. Havvandet er delvist fordampet, og småsøerne er derfor ekstra salte. Man kan plukke Strandmalurt til snaps. Tætblomstret hindebæger og engelskgræs kan bindes til kranse og tørres. Der er store klynger af sandkryb, strandasters, strandkogleaks, vadegræs, den spiselige salturt og strandvejbred. I strandkanten kan man finde krølhårstang, der ligner store klumper af grønt fehår. Store bestande af hjertemusling gør det let at samle frokosten, og det er også let at finde blåmuslinger, sandmuslinger og knivmuslinger.

Herregårdslandsskab og vadehav

Beliggenheden af Estruplund Gods, på overgangen mellem de lave marine forlandsområder og de bakkede landskaber, understreger samspillet mellem natur og kultur i området. Estruplund Skov er en gammel skov, som kan dateres helt tilbage til 1789. Den største del er omgivet af jord- og stendiger, som gennemgående er i god stand og hører til de mest komplette i Norddjurs.

I sommervarmen kan man få lyst til at blive kølet, hvilket der også er mulighed for ved St. Sjørup. Badning sker fra de lange barriereøer, som man skal gennem ½ km vadehav for at komme ud til. Det er en oplevelse i sig selv, at gå igennem den bløde, klistrede havbund.

Man kan køre til kysten langs hele sommerhusområdet ved St. Sjørup. De lokale har selv placeret borde og bænke hist og her. For sommerhusfolket foregår turen til barriereøerne med traktorer, små vogne, trillebører og andet.

Husk at få hele oppakningen med tilbage til fastlandet og tjek tidevandet, for ellers kan det godt være, man bliver lidt mere våd, end da man gik derover. Tæt ved P-pladsen i Paradiset er der shelters, toilet og bålplads.

Nyhedsdato: 15.07.2019