Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Glæde i Norddjurs over nej til havbrug

Kommunen arbejder i stedet med muligheden for at danne ramme om lukkede dambrug på land.

Der er egnede arealer i kommunen og dialog med en interesseret virksomhed, men der er brug for ændrede regler. Borgmester vil tage initiativ til møde med miljøministeren.

Gårsdagens udmelding fra miljøminister Lea Wermelin om, at der ikke skal laves havbrug ud for Djurslands kyst, glæder Norddjurs Kommunes borgmester Jan Petersen: ”Det markerer afslutningen på flere års diskussion om, hvorfor vi ikke ønsker havbrug ud for Djurslands kyster. Havbrug kan skade vores unikke kyststrækning og natur og bringe det rene badevand, som hvert år glæder turister og fastboende, i fare. Jeg er tilfreds med, at diskussionen nu er lukket, og vi kan se fremad”, siger Jan Petersen.

Et bud på, hvor man nu kan rette blikket hen, kan være lukkede dambrug på land, mener borgmesteren. Jan Petersen har ved flere tidligere lejligheder talt for den type fiskeopdræt som et alternativ til havbrug ved Djurslands kyster.

"Vi tilrettelægger aktuelt vores lokalplanlægning efter at kunne rumme den type virksomheder, og vi har også konkrete drøftelser med en interesseret virksomhed om forskellige egnede arealer her i kommunen. Djursland er historisk set et område med en rig og varieret fødevareproduktion. Vi repræsenterer hele værdikæden fra produktion til gourmet-produkter, og fisk har altid fyldt meget som fødevare her på egnen", siger Jan Petersen.

Borgmesteren vil tage initiativ til et møde med miljøminister Lea Wermelin, da tildeling af kvælstofkvoter indenfor dambrug på land er en statslig opgave og vurdering. Det vil derfor krævede ændrede regler, hvis Norddjurs skal arbejde videre med mulighederne for at tilbyde arealer til virksomheder, som ønsker at etablere lukkede dambrug.

”Vi vil gerne arbejde videre med muligheden for lukkede dambrug på Norddjurs – men det skal ske i balance og under hensyntagen til den samlede miljøbelastning, da lukkede dambrug på land også udleder kvælstof”, siger Jan Petersen.

Han tilføjer, at ift. den virksomhed, som kommunen aktuelt er i dialog med, er der tale om lukkede dambrug, hvor op til 3/4 af kvælstoffet renses fra.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester
Mobil: 27 85 24 51

Nyhedsdato: 28.08.2019