Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Alliance på tværs af Kattegat

Repræsentanter fra Norddjurs Kommune, Halmstad Kommune og Stena Line er i gang med at udvikle den strategiske arbejdsplan for den nye færgerute mellem Grenaa og Halmstad i Sverige.

De to kommuner går i alliance med hinanden og åbner muligheder for, at det nærliggende erhverv og turisme på begge landesider kan udnytte det fulde potentiale af forbindelsen, der begynder at drifte fra 2020.

Færgeruten fra spidsen af Djursland til Sverige sejler nu mellem Grenaa og Varberg, men Stena Line vil fra 2020 lave en ny rute. Den nye rute skal sejle til Halmstad, der ligger 73 km længere mod syd. Ruten er et led i en større satsning på Kattegat, hvor Stena Line sammen med Norddjurs og Halmstad Kommuner vil sætte sejl for en ny alliance på tværs af Kattegat.

Med en bedre kobling til hovedvejene på både den danske og svenske side, på sigt flere færgeafgange, letbanen samt Aarhus Lufthavn forbedres infrastrukturen, og rejsen mellem regionerne gøres smidigere. Herved forbindes Sydsverige også med Business Regionen Aarhus og de øvrige kommuner, hvor gæster vil have rig mulighed for at benytte sig af den miljøvenlige letbane fra Grenaa.

Fra visioner til virkelighed

Den 12.-13. august 2019 mødtes Stena Line, Halmstad Kommune og Norddjurs Kommune. På mødet blev strategiske overvejelser om den nye Kattegatrute vendt, herunder ideer til, hvordan eksterne aktører kan tage ejerskab på de muligheder, forbindelsen åbner. Alle parter deler det fælles mål om, at den nye rute skal skabe ringe i vandet både ved den danske og svenske kyst, så andre projekter dukker op i kølvandet på færgeforbindelsen.

I alliancen mellem Norddjurs og Halmstad Kommuner er dette også det primære fokuspunkt. Særligt lægges der vægt på erhvervsudvikling, og de to kommuner har allerede inddraget en række aktører på begge sider af Kattegat. I Norddjurs har man eksempelvis involveret interessenter som Kattegatcenteret, Det Grønne Museum, Gammel Estrup, Erhverv Grenaa, Shop-i-city og Kulturhuset Pavillonen.

Kommunaldirektøren i Norddjurs Kommune opfordrer til, at mange flere virksomheder følger trop. "De input, vi allerede har fået fra erhvervslivet, vidner om det potentiale, som den nye forbindelser rummer for flere typer virksomheder. I Norddjurs er der opstået flere initiativer indenfor turismeområdet, og vi håber, at interessen kan brede sig til det øvrige Midtjylland. Værdien af vores samarbejde med Stena Line og Halmstad Kommune vokser, når de lokale aktører forankrer visionerne i praksis gennem nye tiltag. Derfor er vores fokus lige nu at involvere så mange virksomheder, foreninger, attraktioner og andre relevante interessenter som muligt i samarbejdet," udtaler Christian Bertelsen, kommunaldirektør hos Norddjurs Kommune.

En af de norddjurske virksomheder, der allerede er kommet med konkrete ideer til, hvordan de kan udnytte den nye forbindelse er Grenaa Golfklub. De vil lave lækre pakker med golf og weekendophold på Djursland til svenskerne og ser store muligheder i, at op mod 8-9000 svenske golfspillere pludselig rykker tæt på Grenaa. Kommunerne opfordrer alle interesserede til ligesom Grenaa Golfklub at udnytte det potentiale, som den nye færgeforbindelse skaber. Også i Halmstad Kommune involveres lokale aktører til at blive en del af fællesskabet, og alle initiativer er velkomne.

Mattias Rossköld, kommundirektör i Halmstad, udtaler: "Den nya färjeförbindelsen innebär att fler besökare kommer till våra kommuner och ger nya möjligheter att utveckla våra destinationer. Vi kommer därför att arbeta nära Norddjurs kommun och relevanta aktörer för att göra våra kommuner ännu mer attraktiva i samband med den nya anslutningen."

På billedet fra venstre ses Christian Bertelsen, kommunaldirektør hos Norddjurs Kommune, Tony Michaelsen, Stena Lines rutedirektør i Danmark, og Mattias Rossköld, kommundirektör i Halmstad.

Nyhedsdato: 15.08.2019