Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Forslag til ny organisering

Økonomiudvalget besluttede den 25. september 2018 at se på organisering og opgavefordeling.

Målet er en mere moderne organisation. Dette arbejde har stået på i en periode og den 23. april 2019 skal kommunalbestyrelsen tage stilling til en række forslag, herunder at gå fra tre til to forvaltninger. Samtidig skal det gøres mere overskueligt at forstå den samlede indsats, der er planlagt for borgere med særlige behov.

”Forslaget til ny organisation i Norddjurs Kommune opfylder det overordnede politiske krav om en slankere central forvaltningsstruktur. Oplægget lægger samtidig op til, at vi kan få mere sammenhængende og overskuelige rammer i samarbejdet med borgere, virksomheder og foreninger”, siger borgmester Jan Petersen.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen: ”Vi har modtaget et gennemarbejdet forslag til ny organisering, som hviler på de værdier, vi arbejder for i Norddjurs Kommune. Tillidsbaseret decentralisering, høj faglighed og et fokus på at løse opgaverne smidigt og med høj kvalitet til gavn for borgere og virksomheder er vores grundlag”, siger Christian Bertelsen. ”Der er en tæt sammenhæng mellem gode og tillidsbaserede rammer for vores ansatte og høj kvalitet i opgaveløsningen. Der har været løbende inddragelse af MED-organisationen samt et stort engagement fra alle i forberedelsen til dette forslag”.

Konkret betyder forslaget, at der etableres en ny Fællesforvaltning, der samler alle opgaver, der kan betegnes som Borgerservice i bred forstand. Forvaltningen understøtter skabelsen af centrale rammer for hverdagslivet, hvor indholdet skabes i samspil mellem borgere, virksomheder, foreninger, frivillige og kommunen. Den nuværende Velfærdsforvaltning fortsætter uændret rent organisatorisk, men med nogle ændringer i opgaverne.

”Et helt særligt fokus har vi haft på borgere med særlige behov, både unge og voksne. Disse borgere har ofte vanskeligt ved at overskue deres situation og hverdag, og så hjælper det ikke, hvis de skal søge råd og vejledning flere steder. Det samler vi nu på ét sted for de unge mellem 15 og 30 år i Ungeindsatsten og på ét sted for de voksne over 30 år i Arbejdsmarkedsafdelingen”, siger borgmester Jan Petersen. ”Én indgang, en sammenhængende og koordineret rådgivning og én kontaktperson er vores mål”.

Processen frem til beslutningsforslaget begyndte i sidst i november 2018, og har involveret ledere og medarbejdere på alle niveauer. Forslaget er nu fremlagt for Hovedudvalget og ledelsen, og vil blive sendt i høring i hele organisationen frem til den 8. april. Den 9. april bliver sagen drøftet i økonomiudvalget, og kommunalbestyrelsen har sagen på sit møde den 23. april, hvor der tages endeligt stilling.

Herefter påbegyndes arbejdet med at ændre organisationen i henhold til den politiske beslutning og med god involvering af de berørte afdelinger og medarbejdere.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Borgmester Jan Petersen, mobil: 27 85 24 51

Nyhedsdato: 03.04.2019