Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Djurslands håndværkere og kommuner i dialog om byggeaffald

Norddjurs og Syddjurs Kommuner har afholdt fyraftensmøde om byggeaffald i samarbejde med Dansk Byggeri Djursland og Reno Djurs.

35 interesserede håndværkere og entreprenører fra Djursland dukkede op til en konstruktiv, fælles snak om en opgave, der er vanskelig for alle parter.

Der var lagt op til en grundig snak om byggeaffald i Kolind forleden. Formålet var, at få mere styr på de gældende regler for håndtering af affaldet. Regler, der er vanskelige at gennemskue og arbejde ud fra, når man som håndværker foretager nedrivninger, udskifter vinduer osv. Det er svært i praksis, for alt skal sorteres, og det kan blandt andet give pladsmæssige udfordringer.

Svære, uklare regler

Syddjurs og Norddjurs Kommune holdt et oplæg med en kort opsummering af regler på området, og derefter fortalte Reno Djurs og Søren Garde Rådgivning om de udfordringer, der kan være med forurenet affald. Farlige stoffer fra byggeaffaldet bliver spredt i miljøet og det skaber et dårligt arbejdsklima for de ansatte. Det var tydeligt, at deltagerne tog det til sig og anerkendte et alvorligt ansvar. Et andet emne var affaldsordninger og brugen af Djurslands genbrugspladser, herunder de nuværende åbningstider og sorteringsmuligheder.

Der var også kritiske røster over de svært gennemskuelige regler. En frustration, som kommunerne har stor forståelse for. Miljømedarbejder i Norddjurs, Lisbeth Røge, mærker selv en øget, administrativ opgave:

"Der er tale om en lovgivning, der ikke kan ændres på, men vi forstår sandelig godt håndværkernes frustration. Fra kommunens side deltager vi i affalds-netværk, gør opmærksom på uklarhederne til Kommunernes Landsforening og holder Miljøstyrelsen oppe på de spørgsmål, der fortsat er ubesvarede. Vi hører fra andre kommuner, at der ikke arbejdes éns med opgaven på myndighedsområdet, og det er meget frustrerende for håndværkerne, for de holder sig jo ikke indenfor kommunegrænsen. Et samarbejde mellem os og Syddjurs er et godt skridt på vejen til en mere gennemskuelig procedure på Djursland" fortæller hun.

Aftenen bød også på et emne, der ligger Lisbeth Røge meget på sinde:

"Når de, der gerne vil overholde loven, skal give tilbud på en opgave, bliver de oftest overgået af dem, der ikke overholder affaldsreglerne. Jeg oplevede et stærkt ønske om, at kommunen håndhæver og kontrollerer mere end hidtil, og derfor samarbejder vi med Syddjurs om en fælles procedure ved stikprøver og tilsyn med projekter i felten. Som start planlægger vi, at foretage tilsyn i fællesskab, så vi kan få en fælles forståelse for opgaven"

Hvad så med praksis?

Der blev også efterlyst noget mere konkret om, hvad man gør i praksis, når man står med byggeaffaldet mellem hænderne. De to kommuner overvejer derfor at holde et nyt arrangement om det helt praktiske i felten, og der er planer om løbende at afholde netværksmøder, så der kan ske en vidensdeling på området.

Harald Grønlund, Formand for Dansk Byggeri Djursland, har store forventninger til fremtidige møder:

"Jeg er glad for, at Djurslands kommuner har samarbejdet i planlægningen af fyraftensmødet, og det er også godt, at der følges op med et nyt møde om det praktiske. Vi mangler synliggørelse af helt konkrete løsninger i vores daglige virke på byggepladserne, i det virkelige liv. Man kommer længst, hvis man hjælper hinanden, og jeg synes det var rart med en ligeværdig dialog om emnet. Jeg fik også en oplevelse af, at mødet levede op til forventningerne og mange syntes de fik noget med hjem, som de kan bruge fremadrettet i deres arbejde" slutter Harald Grønlund.

For yderligere oplysninger:

Lisbeth Røge, Byg og miljø
Tlf. 89.59.40.18
Mail: lisbr@norddjurs.dk

Nyhedsdato: 04.04.2019