Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs rykker 16 pladser op i erhvervsmåling

I Dansk Industris nye måling af kommunernes erhvervsvenlighed får Norddjurs Kommune en plads som nr. 68 – en forbedring på 16 pladser i forhold til målingen i 2017.

Norddjurs får desuden en førsteplads i hurtig behandling af miljøsager, mens der er plads til forbedring, når det handler om infrastruktur og transport.

Et af målingens mest centrale spørgsmål til virksomhederne handler om den overordnede erhvervsvenlighed. Her får Norddjurs Kommune en placering som nummer 64 i 2018, hvilket er et spring fremad på 19 pladser i forhold til 2017.

Norddjurs får også gode placeringer på følgende områder:

Kommunal sagsbehandling: Nummer 20 i 2018, og herunder følgende placeringer: Nummer 1 på sagsbehandlingstid på miljø (andel sager, der afsluttes indenfor servicemålene) samt nummer 17 på andel af afsluttede sygedagpengeforløb under 2 måneders varighed.

Desuden klarer Norddjurs Kommune sig godt, når det handler om parametre som skatter, afgifter og gebyrer samt på antallet af tilgængelige erhvervsgrunde med plads til udvikling. Ift. sidstnævnte får Norddjurs en placering som nummer 32 i 2018. I 2017 var placeringen 49.

Borgmester Jan Petersen (S) siger:

”Jeg er tilfreds med, at Norddjurs forbedrer sin placering på listen over erhvervsvenlige kommuner. Det ser jeg som et tegn på, at vi er på rette vej. Især er jeg glad for, at det går fremad med den overordnede erhvervsvenlighed, ligesom virksomhederne sætter pris på vores hurtige sagsbehandling og lave gebyrer. Det kan virke paradoksalt, at vi scorer lavt på et parameter som infrastruktur og transport, i betragtning af, at vi i foråret i år indviede den nye omfartsvej nord for Grenaa. Effekten af den er måske ikke slået helt igennem i målingerne endnu. Samtidig er den lave score på infrastruktur måske et fingerpeg om, at det ikke kun er Norddjurs Kommune, som venter utålmodigt på, at letbanen kommer til Grenaa her i slutningen af 2018. Det gør virksomhederne også”.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen siger:

”Det er glædeligt, at virksomhederne oplever, at Norddjurs Kommune er blevet mere erhvervsvenlig. Vi vil nu dykke ned i tallene og drøfte målingen med det lokale erhvervsliv, som vi jævnligt mødes med”.

Med regeringens og Dansk Folkepartis aftale om erhvervsfremme bliver rammerne om kommunernes og regionernes erhvervsindsats ændret fra 2019. Der skal blandt andet etableres syv tværkommunale erhvervshuse, som skal stå for den specialiserede, tværgående virksomhedsrådgivning.

Kommunernes individuelle arbejde med erhvervsudvikling vil fortsætte i den nye struktur, men med et øget fokus på den nære indsats for de lokale virksomheder.

Christian Bertelsen siger:

”Vi vil holde fast i de positive takter og udvikle vores erhvervsservice, samtidig med at vi implementerer reformen og skaber værdi for Norddjurs i den nye struktur for erhvervsfremme”. 

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester
jp@norddjurs.dk
Tlf. 27 85 24 51

Christian Bertelsen, kommunaldirektør
chb@norddjurs.dk
Tlf. 24 91 24 36

Nyhedsdato: 04.09.2018