Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Budgetaftale på plads i Norddjurs

Der er den 25. september indgået et budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti om budget 2019-2022 i Norddjurs Kommune. Budgettet vedtages formelt på kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober.

Aftalepartierne har med budgetaftalen indgået et kompromis, som angiver den økonomiske kurs i den vanskelige økonomiske situation, som kommunen befinder sig i.

Budgetforslaget rummer blandt andet følgende elementer:

  • En skattestigning på 1,3 procent til 26,9 procent.
  • Rammebesparelser på samtlige serviceområder på 58,8 mio. kr. i 2019 stigende til 113 mio. kr. i 2020.
  • Anlægsniveauet sænkes til cirka 27 mio. i 2019.

I forhold til 1. behandlingsbudgettet, er sparekravet i de kommende år lettet og opbygningen af kassebeholdningen blevet mere moderat.

Borgmester Jan Petersen udtaler:

”Vi har indgået et kompromis mellem skat og velfærd, som gør, at vi kan skabe en solid balance mellem de økonomiske muligheder og de fremtidige investeringer. Det er væsentlig at holde den økonomiske retning med opbygning af kassebeholdning, driftsbesparelser og lave investeringer. Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti har i forhandlingerne været enige om at prioritere en samlet forsvarlig løsning af den økonomiske situationen, hvor borgerne fortsat skal have adgang til det serviceniveau, som vi har mulighed for at tilbyde i den nuværende situation. Der bliver desuden afsat midler til at imødegå eventuel usikkerhed ved implementeringen. For eksempel at sikre områder i henhold til serviceloven og sikre overholdelse af minimumsstandarder”.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen udtaler:

”Med budgetaftalen bliver der stukket en ny kurs ud for Norddjurs Kommune. Det kommer til at stille krav til hele vores organisation, både til ledere og medarbejdere. Tillid, dialog og inddragelse af MED-systemet er altafgørende for, at vi kan implementere budgetaftalen og udvikle organisationen”.

Læs budgetaftalen

Læs aftalen om ny skolestruktur

Læs dagsordenen til økonomiudvalgsmødet den 2. oktober. 

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jan Petersen, borgmester, Norddjurs Kommune
jp@norddjurs.dk
Mob. 27 85 24 51

Tom Bytoft, politiker, Socialdemokratiet
tob@norddjurs.dk
Mob. 51 93 65 51

Hans Fisker, gruppeformand, Socialdemokratiet
hfj@norddjurs.dk
Mob. 23 83 74 65

Kasper Juncher Bjerregaard, gruppeformand, Venstre
kjb@norddjurs.dk
Mob. 51 23 86 14

Steen Jensen, gruppeformand, Dansk Folkeparti
stj@norddjurs.dk
Mob. 28 60 67 85

Nyhedsdato: 27.09.2018