Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tæt på et lokalt sammenhængende sundhedsvæsen

Regionshospitalet Randers og fire østjyske kommuner har opnået øget samarbejde. 26. september mødtes samarbejdspartnerne til en udviklingsdag om det sammenhængende sundhedsvæsen.

Kan praktiserende læger og hjemmeplejen arbejde bedre sammen og på den måde undgå unødige indlæggelser? Kan man på tværs af hospital, kommune og lægepraksis arbejde sammen om forebyggelse af demens?

Svaret er ja, og det er blandt andet, hvad Regionshospitalet Randers og fire østjyske kommuner har opnået igennem øget samarbejde. 26. september mødes samarbejdspartnerne til en udviklingsdag om det sammenhængende sundhedsvæsen.

Siden 2011 har Regionshospitalet Randers, kommunerne Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov samt praktiserende læger i området arbejdet sammen om, at borgere og patienter får en god og sammenhængende behandling. Medarbejdere og ledere fra alle tre sektorer har mødtes om aktuelle sundhedsproblemstillinger, delt viden om hinandens praksis, udviklet ideer og praktiske løsninger på problemstillingerne og behandlingsforløb til gavn for borgerne.

- Gennem årene er vi lykkedes med at opbygge gode relationer og mål på tværs, der bidrager til en sammenhængende behandling for borgerne. En tæt kontakt mellem læger, kommuner og hospital gør, at vi får et behandlingsforløb, der hænger sammen, og ikke er fragmenteret imellem instanserne. Vi vil nu gøre status på resultaterne og vurdere, om der er noget, vi kan gøre mere af, så vores samarbejde udvikles yderligere, og vi kan blive endnu bedre til at imødekomme borgernes behov, siger Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, Regionshospitalet Randers.

Gør status og ser fremad

26. september samles sundhedspersonale og ledelse fra regionshospitalet, kommunerne og læger til en udviklingsdag i auditoriet på Regionshospitalet Randers. Her vil deltagerne dele ud resultater og erfaringer, samarbejdet har ført med sig, udfordringer i samarbejdet samt muligheder for at sætte nye tiltag i gang mellem parterne.

- Vi skal bruge dagen på at blive klogere på borgernes behov og fokusere på effekten af vores samarbejde på tværs. De gode løsninger, der gavner borgerne, skal vi bygge videre på. Vi vil også kaste et blik fremad for spore os ind på de tendenser og udfordringer, vi ser i sundhedsvæsenet i fremtiden, for dermed at forberede os på at stå endnu stærkere og mere parat i samarbejdet om borgerne, siger Kate Bøgh, social og sundhedsdirektør, Favrskov Kommune.

Deltagerne i udviklingsdagen vil få input til det videre arbejde fra bl.a. professor og sundhedsdebattør Kjeld Møller Pedersen, der præsenterer sine ideer om udvikling af et lokalt sammenhængende sundhedsvæsen.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, tlf.: 29 38 55 33
Jørgen Andersen, direktør, Syddjurs Kommune, tlf.: 24 86 53 59
Kate Bøgh, direktør, Favrskov Kommune, tlf.: 20 10 02 13
Søs Fuglsang, omsorgschef, Norddjurs Kommune, tlf.: 20 43 11 73
Lene Jensen, omsorgschef, Randers Kommune, tlf.: 51 56 22 01

Nyhedsdato: 01.10.2018