Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pia Bjerregaard udnævnt til Ridder af Dannebrog

Mange års lokalpolitisk indsats belønnes af Dronningen.

Pia Bjerregaard (DF) er netop blevet belønnet med Ridderkorset af Dannebrogordenen.

Ordenen modtager hun efter at have været aktiv i lokalpolitik siden 2002. Hun har været medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune siden 2007 og forinden siddet i kommunalbestyrelsen i Grenaa Kommune fra 2002-2006.

Pia Bjerregaard har i sine valgperioder haft posten som medlem for voksen- og plejeudvalget, sundhedsudvalget, børne- og ungeudvalget, arbejdsmarkedsudvalget og sidder i dag som formand for børn og unge-udvalget. Sideløbende har Pia Bjerregaard været medlem af flere råd og nævn - blandt andet Anholtudvalget, Handicaprådet samt medlem af styregruppen og forretningsudvalget hos den sociale café Cafe Grenaa.

På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag aften d. 9. oktober overrakte borgmester Jan Petersen formelt Ridderkorset til Pia Bjerregaard og holdt en lille tale.

Pia Bjerregaard siger om anerkendelsen fra Dronningen:

”Jeg er glad og stolt af at have fået tildelt Ridderkorset. Efter mange års virke i lokalpolitik er det en stor ære for mig at modtage Ridderkorset af Dannebrogordenen. Igennem årerne som kommunalbestyrelsesmedlem har jeg siddet i mange af udvalgene. I denne periode i kommunalbestyrelsen er jeg medlem af Børne- og ungdomsudvalget, - formand for Børn- og ungeudvalget og næstformand i Handicaprådet samt sidder i Grenaa Idrætscenters bestyrelse. Det er områder, jeg virkelig brænder for, da man her har at gøre med mange svage borgere, som jeg virkelig prøver at hjælpe. De kan ikke selv råbe op, og skal have nogle til at gøre det for dem.”

Dannebrogordenen blev indstiftet af Christian 5. i 1671 og har i sin nuværende form seks grader: Storkommandør, storkors, kommandør af 1. grad, kommandør, ridder af 1. grad og ridder.

Ordenen består af et hvid-emaljeret guld- eller sølvkors med rød kant, en kongekrone og den regerende monarks monogram. Den side, der bæres udadtil, har indskriften "Gud og Kongen" og i midten Christian 5.'s monogram.

I november eller december tager Pia Bjerregaard turen til København for at takke Dronning Margrethe personligt for Ridderkorset. Hun har allerede gjort sig tanker om, hvad hun vil sige, når besøget bliver en realitet:

”Jeg vil selvfølgelig takke Dronning Margrethe, men også sige, at vi skal passe godt på det Danmark, vi har, samt passe på de svage i samfundet, som er den gruppe, jeg altid vil kæmpe for.”

Der sidder således nu hele 3 riddere af Dannebrog i Norddjurs’ kommunalbestyrelse. Tom Bytoft fik Ridderkorset af Dannebrogordenen i august 2017 og Lars Møller i maj i år.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Pia Bjerregaard
Mail: piab@norddjurs.dk
Tlf.: 26 60 65 54

Nyhedsdato: 10.10.2018