Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fokus på et tættere samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Dansk Industri

I Norddjurs skal der arbejdes yderligere med at udvikle det lokale erhvervsklima i samarbejde med Dansk Industri.

På det seneste møde mellem Norddjurs Kommune og Dansk Industri i starten af oktober stod det klart, at der er gensidig interesse i at videreudvikle det lokale erhvervsklima i Norddjurs efter Dansk Industri i september offentliggjorte sin årlige erhvervsklima undersøgelse. Her gik Norddjurs Kommune frem fra en placering som nummer 84 sidste år til nummer 68 i år.

Udvalgsformand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Else Søjmark glædede sig over den konstruktive dialog med Dansk Industri:

”Der var enighed om at samarbejde om udviklingen af Norddjurs Kommunes erhvervsvenlighed, - en dialog jeg på kommunens vegne hilser velkommen. Helt konkret blev der aftalt et efterfølgende møde, hvor vi arbejder videre med kommunens placering i Dansk Industris årlige erhvervsanalyse som et redskab til at fokusere vores indsatser. ”

På flere områder i erhvervsanalysen er Norddjurs Kommune gået flere pladser frem. Kommunens erhvervs- og miljøchef Ulrik Christensen udtaler i den sammenhæng:

”Det er bestemt positivt, at vi på flere områder, eksempelvis den overordnet erhvervsvenlighed og sagsbehandling, er gået flere pladser frem i undersøgelsen. Men med de store besparelser i vente i Norddjurs blandt andet i form af et lavt anlægsniveau, sænket serviceniveau og skattestigning, som samlet set alt andet lige vil betyde, at vi vil blive dårligere placeret ved næste års måling på en række parametre, vil der være et ekstra stort behov for at arbejde med konkrete indsatser. Indsatser der kan gøre en forskel under de nye økonomiske vilkår.”

Ulrik Christensen mener, at der skal være fokus på endnu bedre dialog og samarbejde med kommunens virksomheder og erhvervsforeninger i forbindelse med den daglige sagsbehandling inden for myndighedsområder som f.eks. byggeri og miljø. Kommunen er derfor lige nu i samarbejde med Dansk Byggeri ved at planlægge et åbent hus arrangement, hvor firmaer inden for området kan møde sagsbehandlerne under uformelle rammer og få svar og gode råd til håndtering af f.eks. en byggeansøgning.

Norddjurs Kommune vil også fremadrettet fokusere indsatser mod de mindre lokale virksomheder men også i forhold til kommunens infrastruktur, da man konkret på disse område klarede sig dårligt i den seneste erhvervsmåling fra Dansk Industri. I forhold til infrastruktur forventer kommunen dog at opleve en fremgang ved næste års måling, hvor letbanen er kommet i drift og den nye omfartsvej ved Grenaa har været i brug det seneste halvandet år.

Dansk Industri kom på deres møde med Norddjurs Kommune desuden med en række anbefalinger, efter de havde præsenteret deres erhvervsanalyse som værktøj til den fremadrettet fælles indsats mellem erhvervslivet og kommunen. De opfordrede blandt andet til at udvikle samarbejdet mellem folkeskoler og virksomheder, hvor de har erfaringer fra andre kommuner med unge som ambassadører for erhvervsuddannelserne. Else Søjmark kunne i den forbindelse oplyse om, at VidenDjurs deltager i Region Midtjyllands projekt Smartskills.nu, der bl.a. har til formål at udbrede kendskabet til valg af erhvervsuddannelse og praktikpladser blandt folkeskoleelever.

Gordon Trier Holm, der arbejder som regional foreningskonsulent for Dansk Industris udtaler:

”Vi ser gerne en fortsat tæt, strategisk dialog med Norddjurs Kommune om erhvervsudviklingen og er i en position, hvor vi kan give en række konkrete anbefalinger på baggrund af erfaringer, vi har fra andre sammenlignelige kommuner. ”

Nyhedsdato: 26.10.2018