Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Norddjurs Kommune og Dansk Byggeri har haft den årlige dialog

Udfordringer med den kommunale økonomi i de kommende år blev drøftet på mødet i september, og de vil formentligt betyde et fald i kommunens bygge- og anlægsaktiviteter. Men der var nu også gode historier på et område som erhvervsuddannelserne.

På det årlige dialogmøde drøftedes mange forskellige spørgsmål. Dansk Byggeri roste samarbejdet i Business Region Aarhus, hvor man i sommerens løb har fået fælles regler for adgang til genbrugspladserne i hele regionen.

”Vi har de sidste mange år haft et godt samarbejde med branchen. Det fortsætter fremover. Vi holder fast i årlige dialogmøder, og vi er i fuld gang med at forbedre sagsbehandlingstiderne i forvaltningen, udtaler Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune.

På mødet orienterede Norddjurs Kommune bl.a. om de økonomiske udfordringer, som også kommer til at smitte af på de kommunale bygge- og anlægsaktiviteter i de kommende år. Dansk Byggeri gav en status for branchen, som for Djurslands vedkommende oplever bedre tider. Udfordringen med mangel på kompetent arbejdskraft til branchen blev også drøftet og et endnu bedre samarbejde på kryds og tværs i regionen f.eks. mellem Jobcentrene blev vendt.

I Dansk Byggeri er der stor tilfredshed med samarbejdet med Norddjurs Kommune.

”Vi er glade for samarbejdet med Norddjurs. Vi noterer os de økonomiske udfordringer med bekymring og håber, virkningen vil blive begrænset. Vi aftalte også på mødet, at vi vil følge op på baggrunden for Norddjurs’ fald i erhvervsanalysen fra i sommers. Vi kan dog konstatere, at Norddjurs fortsat gør det rigtigt godt, når det handler om at sikre en god og stabil tilgang af unge mennesker til erhvervsuddannelserne. Det arbejde er set med vores øjne noget af det vigtigste for vores branche i de kommende år”, siger Benny Kristensen fra Dansk Byggeri Østjylland, der havde følgeskab af repræsentanter for Dansk Byggeri Djursland med formanden Harald Grønlund i spidsen.

Den 15. november afholdes et arrangement i administrationsbygningen i Allingåbro sammen med Dansk Byggeri. Her kan medlemmerne møde sagsbehandlerne inden for byggeri, miljø, ejendomsvedligehold og salg af grunde, få hjælp til at søge byggetilladelse mm.

For yderligere oplysninger kontakt:

Jan Petersen, borgmester. Telefon 27 85 24 51
Benny Kristensen, Dansk Byggeri Østjylland. Telefon 87 12 45 30
Harald Grønlund, formand Dansk Byggeri Djursland. Telefon 40 84 18 13.

Nyhedsdato: 08.11.2018