Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Det tekniske område slog dørene op til åbent hus

Lokalplaner, miljøregler, bygningsvedligehold, ledige byggegrunde og meget mere. Uanset om man er håndværker eller borger, skal de fleste med f.eks. en byggesag på et eller andet tidspunkt forbi kommunen.

Og så er det da nærliggende at kigge forbi til åbent hus på det tekniske område i administrationsbygningen i Allingåbro.

I hvert fald benyttede en del borgere og virksomheder sig af tilbuddet, da der var åbent hus for byggebranchen den 15. november. I samarbejde med Dansk Byggeri øremærkede Norddjurs Kommune to eftermiddagstimer til arrangementet.

De fremmødte fik kaffe, kage og rådgivning af medarbejderne, som stod klar ved forskellige stande.

Disse faggrupper var blandt andet repræsenteret:

  • Salg af grunde
  • Planlægning (lokalplaner, kommuneplaner m.m.)
  • Miljøgruppen (affald, jord, støj m.m.)
  • Byggegruppen (BR 18, BOM m.m.)
  • Bygningsvedligehold af kommunale bygninger

Ulrik Christensen, erhvervs-og miljøchef i Norddjurs Kommune, er glad for fremmødet:

”Det overraskede os faktisk lidt, at ikke kun virksomheder, men også borgere så ideen i et åbent hus-arrangement. Det fortæller os, at en uformel ramme som denne kan være god – også til sager af mere teknisk art, hvor der er brug for vejledning og rådgivning”.

Harald Grønlund, formand for Dansk Byggeris lokalforening på Djursland, siger:

”Det sender et rigtig godt signal om åbenhed, at Norddjurs Kommune laver et arrangement som dette. Jeg håber, vi kan bygge videre på konceptet i fællesskab”.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Ulrik Christensen, teknik-og miljøchef i Norddjurs Kommune
Tlf. 89 59 40 46
Mail: uc@norddjurs.dk

Nyhedsdato: 29.11.2018