Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Bestyrelsen for den midtjyske regions EU-kontor på besøg i Bruxelles

Hvordan kan CDEU’s bestyrelse bedst bidrage til CDEU’s arbejde og derved sikre, at udbyttet af arbejdet maksimeres for alle parter? Det var det helt store tema bag bestyrelsens to dage lange seminar i Bruxelles, der løb af stablen i sidste uge.

Det var en morgenfrisk bestyrelse, der onsdag den 22. november kl. 06.45 tog flyet fra Billund mod Bruxelles. Forude ventede to intense dage spækket med relevante diskussioner om EU-arbejdet.

Internt og eksternt spor

Bestyrelsesseminaret blev afviklet i to spor, nemlig et internt og et eksternt. Det interne spor indledte besøget onsdag med en orientering fra hvert af CDEU's faglige teams om status og udviklingsperspektiver for de respektive faglige områder, og her bidrog bestyrelsen med kvalificerede input og forslag til, hvordan arbejdet kunne bredes ud i fremtiden.

Det andet spor var det eksterne, hvor bestyrelsen fik en eksklusiv opdatering på EU-samarbejdet og de udfordringer, som ligger forude, samt inspiration fra bl.a. Skotlands EU-kontor og Den Danske EU-Repræsentation til arbejdet med CDEU.
Seminar styrker netværk og forbindelser – og kan lede til mere EU-støtte
Spørger man formand for bestyrelsen, Jens Meilvang, der er formand for Norddjurs Kommunes miljø-og teknikudvalg, er der kun gode grunde til at afholde sådan et bestyrelsesseminar:

”Når vi som bestyrelse tager til Bruxelles på denne måde, så styrker vi netværk og forbindelser og kan blandt andet sætte fokus på, hvordan rammerne for de midtjyske virksomheder kan styrkes i et europæisk perspektiv. Vi har på turen kunnet gå et skridt dybere ind i diskussionerne med vores EU-kontor, og dermed får kontoret nogle konkrete indspark til, hvordan de kan hjælpe blandt andre os som kommuner bedst muligt. Det vil så komme os til gode i fremtiden, hvor kontoret kan hjælpe os med f.eks. at søge EU-støtte til erhvervsprojekter på et meget mere kvalificeret grundlag end før”, fortæller han.

Nye relationer leder til nye muligheder

Norddjurs Kommunes kommunaldirektør Christian Bertelsen deltog i seminaret som repræsentant for kommunaldirektørnetværket i Region Midtjylland. Han fremhæver EU-kontorets betydning, når det handler om at forankre midtjyske interesser i Europa, blandt andet set i lyset af forandringerne i erhvervsfremme i Danmark og dannelsen af 7 erhvervshuse.

”CDEU arbejder for den midtjyske regions virksomheder og interesser og giver os en fælles ramme og indgang. Det har virksomhederne gavn af, og det er godt for kommunernes indbyrdes relationer. Seminaret og bestyrelsens drøftelser af, i hvilken strategisk retning kontoret fremover skal arbejde, har styrket og udviklet forbindelsen mellem CDEU og de midtjyske kommuner, Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA University College”.

På seminaret deltog:

  • Jens Meilvang (formand), Norddjurs Kommune 
  • Peder Udengaard, Aarhus Kommune 
  • Steffen Husted Damsgaard, Lemvig Kommune 
  • Susanne Buch (næstformand), Region Midtjylland 
  • Jørgen Nørby, Region Midtjylland 
  • Ole Steen Nielsen, Aarhus Universitet 
  • Frans Skovholm (Vækstforum), DAHL Advokater 
  • Harald Mikkelsen, Vækstforum, VIA University College 
  • Christian Bertelsen (observatør fra kommunaldirektørnetværket), Norddjurs Kommune 
  • Henrik Jensen (observatør fra Region Midtjyllands administration), Region Midtjylland 

Om CDEU

Central Denmark EU Office (CDEU) er hele Midtjyllands forlængede arm i EU, og kontoret arbejder for, at Midtjylland skal få mest muligt ud af det europæiske samarbejde. Det kan være i form af engagement i f.eks. klimaprojekter, søgning af fonde, branding, erhvervssamarbejde og meget mere. I de godt 10 år, kontoret har eksisteret, har det hjulpet med at hente knapt trekvart milliard kroner i EU-støtte hjem til Midtjylland.

Læs mere på www.centraldenmark.eu

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jens Meilvang, formand for bestyrelsen i CDEU og formand for teknik-og miljøudvalget i Norddjurs Kommune. Tlf. 24 24 16 00

På billedet (foto: CDEU) er det fra venstre mod højre:

Ole Steen Nielsen, Aarhus Universitet,
Frans Skovholm (Vækstforum), DAHL Advokater
Steffen Husted Damsgaard, Lemvig Kommune
Jørgen Nørby, Region Midtjylland
Peder Udengaard, Aarhus Kommune
Harald Mikkelsen, Vækstforum, VIA University College
Christian Bertelsen (observatør fra kommunaldirektørnetværket), Norddjurs Kommune
Jens Meilvang (formand), Norddjurs Kommune
Lars Holte Nielsen, CDEU
Susanne Buch (næstformand), Region Midtjylland.

Nyhedsdato: 30.11.2018