Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Få kommunen som kunde

Store som små virksomheder blev tirsdag den 20. marts skarpere på, hvordan de får Norddjurs Kommune som kunde.

Stormødets mange deltagere hørte bl.a. om kommende udbud, ligesom de havde masser af gode spørgsmål til kommunens repræsentanter.

Norddjurs Kommune havde tirsdag inviteret alle interesserede virksomheder til stormøde på Kystvejens Konferencecenter, hvor de fremmødte kunne blive klogere på, hvordan de i fremtiden kan få kommunen som kunde. Den invitation havde mange virksomheder taget imod, og der var samlet mødt 80 deltagere op.

Det store fremmøde var yderst positivt set i lyset af, at Norddjurs Kommune netop ønsker, at lokale virksomheder byder ind på de opgaver, der sendes i udbud. Mødet omfattede bl.a. en præsentation af kommende udbud, kravene til leverandører og den nye udbudsportal, der samler hele udbudsprocessen ét sted.

Dialog i centrum

På stormødet var den personlige dialog ligeledes i fokus. Derfor fik virksomhederne mulighed for at tale med en lang række nøglemedarbejdere fra kommunen på tomandshånd. Formålet var at skabe overblik og styrke samarbejdet virksomheder og Norddjurs Kommune imellem, hvilket kommunaldirektør Christian Bertelsen vægter højt:

”Fra Norddjurs Kommunes side ønsker vi, at samarbejde tæt med det lokale erhvervsliv og give alle virksomheder - store som små - mulighed for at blive leverandører til kommunen. Dagens møde har til formål at præsentere kommende udbud og krav, som leverandører skal efterleve, samt at indlede en konstruktiv dialog om udbud og indkøb. I forlængelse hertil kan det nævnes, at kommunalbestyrelsen i foråret 2018 vil drøfte rammerne for, hvordan vi i Norddjurs Kommune fremadrettet skal købe ind, med henblik på at gøre det endnu bedre”.

Positiv respons fra erhvervslivet

Det lokale erhvervsliv hilste initiativet og dialogen velkommen, da disse kan være med til at øge overskueligheden og gøre den enkelte virksomhed bevidst om, hvordan netop de kan byde ind på kommunale opgaver.

”Et arrangement som det her giver en god forståelse for hvilke opgaver jeg, som lokal virksomhed kan byde på, og få en direkte dialog med medarbejdere fra kommunen. Jeg kan hurtigt få svar på mine spørgsmål, hvilket er positivt”, udtaler Anders fra Bolig Nyt i Grenaa. Han suppleres af Thomas Mølgaard Hansen fra RN Sikring & EL-Teknik:

”Det var rigtig fint at få sat ansigt på kommunens medarbejdere, ligesom det fungerede godt, at der var tid til netværk og dialog til sidst. Her var det også interessant at møde de andre erhvervsdrivende”.

Nyt arrangement i efteråret

I efteråret 2018 afholder Norddjurs Kommune atter et arrangement om, hvordan virksomheder kan byde på kommunale opgaver. Denne gang vil arrangementet dog tage sig ud som et ”åben dør”-arrangement, hvor virksomheder kan komme ind og få svar på spørgsmål til indkøbsafdelingen, miljø- og teknikområdet og erhvervsudvikling. Mere information om dette arrangement følger.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Henrik Boldsen
hgb@norddjurs.dk
Tlf. 21 26 28 04

Nyhedsdato: 22.03.2018