Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs vil med i "Smutturen"

Norddjurs deltager i to nationale projekter, som Realdania har igangsat: ’Smutturen’ og ’Klima 100’. Der krydses fingre indtil det afsløres, om kommunen er blandt de heldige, der bliver udpeget.

Anholts Ørken bør blive en del af Smutturen

Den 15. marts lancerer Realdania i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og VisitDenmark en helt ny liste over 50 unikke steder i den danske natur. Der er tale om naturoplevelser og steder, som mange danskere og turister måske ikke kender, og de samles alle under navnet Smutturen. Realdania vil bruge projektet til at øge synligheden af – og interessen for - offentligt tilgængelige og måske oversete, naturgivne steder i Danmark.

Norddjurs har indstillet Anholts Ørken fordi det er et sted, der klart fortjener at blive udvalgt som et af de 50 unikke steder i Danmark, og Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard er fortrøstningsfuld:

”Vi mener selvfølgelig, at hele Anholt burde blive en del af Smutturen, fordi man her oplever den vejrbidte og sjældne natur, de brede strande, det rene vand, den vilde vind, det klare lys, roen. Kriteriet for deltagelse i Smutturen er imidlertid, at det skal være et specifikt sted, og derfor har vi valgt at indstille Ørkenen, som dækker størstedelen af Anholt. I Ørkenen kan man gå i timevis uden at møde andre mennesker. Her, i den smukke natur og et landskab, der for Danmark er enestående, finder man ro til eftertanke og fordybelse. Det er et helt specielt sted, og det vil vi gerne formidle videre til så mange som muligt” fortæller direktøren.

Ørkenen på Anholt er Nordeuropas største lavhede med mange sjældne plantearter. Den består af en strandvoldsslette, der fik sit nuværende udseende i 1600-tallet, hvor skovfyrren, der indtil da havde dækket det meste af Anholt, blev fældet. Fældningen blev udført for at skaffe træ til opvarmning, tømmer, saltkogning og til vippefyret i Ørkenens nordspids.

Resten af verden skal inspireres af ’Strategisk energiplan for Grenaa’

Den 23. maj afslører Realdania 100 udvalgte, danske klimaprojekter. Formålet er, at vise de mange grønne idéer og løsninger, som allerede findes. Alle danske kommuner har haft mulighed for at nominere deres bedste klimaløsning, og Norddjurs har indsendt ’Strategisk energiplan for Grenaa’. Projektet er gennemført i samarbejde med Grenaa Varmeværk, spildevandsselskabet AquaDjurs, renovationsselskabet RenoDjurs, gærproducenten Lallemand, projektet Grenaa Biogas, et planlagt bioraffinaderi Hveti samt VERDO, der ved projektets start ejede Grenaa Varmeværk.

Energiplanen rummer blandt andet en helhedsløsning, hvor energikilder som kul, halm og affald erstattes af en kombination af CO2 neutral træflis og solvarme. Det har bragt bedre, billigere og ikke mindst grønnere energiforsyning til byen.

Realdania skal nu udpege og samle 100 klimaprojekter i en publikation, kaldet Klima 100. Den offentliggøres under Nordic Clean Energy Week, der afvikles i København og Malmø. Her vil de særligt inspirerende projekter også blive præsenteret for et internationalt publikum.

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard håber, at projektet bliver udpeget blandt de 100 bedste og endnu bedre: At det også udvælges til at blive præsenteret på Nordic Clean Energy Week:

”I Grenaa har vi fundet ud af at omstille energien på en måde som vi absolut kan være stolte af at vise frem og lade resten af verden blive inspireret af. Det er et godt eksempel på, at vi alle får bedre løsninger, når vi samarbejder. Her er det sket i et fleksibelt og tillidsfuldt netværk, og vi har lært, at de bedste løsninger opstår ved at gå i dialog og være på forkant af myndighedsopgaven. Det er netop det, der gør dette projekt så unikt, og derfor er vi naturligvis rigtig spændte udvælgelsens resultat” slutter direktøren.

For yderligere oplysninger og kommentarer:

Lotta Dybdahl Sandsgaard,
Miljø- og kulturdirektør
Tlf.: 89 59 10 07 / mobil 40 44 90 22
Mail: lds@norddjurs.dk

Nyhedsdato: 01.03.2018