Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs Kommune bidrager til arbejdet i nyt forskningscenter for offentlig ledelse

Den 23. maj 2018 åbner Kronprins Frederik et nyt forskningscenter for offentlig ledelse ved Aarhus Universitet.

Et af formålene med centeret er, at forskning og viden skal ud og arbejde i de offentlige organisationer. Det skal en gruppe af offentlige beslutningstagere være med til at sikre. Norddjurs Kommunes kommunaldirektør Christian Bertelsen har sagt ja tak til at deltage i gruppen og glæder sig til at bidrage.

I anledning af H.K.H Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag den 26. maj i år åbner Aarhus BSS (Business and Social Sciences) ved Aarhus Universitet et nyt forskningscenter for offentlig ledelse. Den 23 maj i år indvier kronprinsen det nye center, som får navnet "Crown Prince Frederik Center for Public Leadership".

HKH Kronprins Frederik Ankommer I Bil

Kronprins Frederik (på billedet) skal indvie det nye center, som får navnet "Crown Prince Frederik Center for Public Leadership."

Centret skal samle, skabe og formidle forskningsbaseret viden om offentlig ledelse og forankres på Institut for Statskundskab, hvorfra Kronprins Frederik i 1995 blev cand.scient.pol.

Der er tale om et nyt, tværfagligt forskningscenter med forskere fra samtlige seks institutter på Aarhus BSS og samarbejde med fakulteterne Health og Arts på Aarhus Universitet. Derudover deltager topforskere fra en række førende danske institutioner og udenlandske universiteter, heriblandt Harvard University i USA, hvor Kronprinsen også læste statskundskab i 1992-1993.

Forskning skal anvendes

En af grundtankerne bag centeret er, at forskningen kommer ud at arbejde i de offentlige institutioner. Det skal ske via bl.a. en årlig konference, løbende formidling af resultater og gennem et tæt samarbejde med både f.eks. kommunale, regionale og statslige organisationer.

”I offentlig ledelse gælder særlige spilleregler. Lederne skal ikke skabe profit, men sikre god offentlig service til borgerne, samtidig med at de agerer i en politisk ledet organisation. Vi kan gøre de offentlige ledere endnu dygtigere ved, at den nyeste forskning kommer ud og bliver anvendt", siger professor og centerleder for Crown Prince Frederik Center for Public Leadership Lotte Bøgh Andersen.

Der er fokus på, at centerets forskning forbliver brugbar og meningsfuld for de offentlige institutioner. Det skal en referencegruppe for centeret, som består af en lang række offentlige ledere, være med til at sikre.

Norddjurs Kommunes kommunaldirektør Christian Bertelsen, som er uddannet cand.scient. pol. fra Aarhus Universitet, er blevet inviteret til at deltage i referencegruppen, og han har med glæde sagt ja tak.

”Det er en spændende mulighed at få indsigt i – og indflydelse på – hvordan forskning og den nyeste viden kan styrke offentlig ledelse. Kravene til ledere i kommunerne er større end nogensinde, og forskning i høj international klasse giver et stærkt fundament for vores virke”, siger Christian Bertelsen.

Fokus på ledelse i Norddjurs

I Norddjurs Kommune er der et stort fokus på ledelsesopgaven, blandt andet via et ledelsesgrundlag, uddannelse af en lang række projektledere på tværs i organisationen, ligesom Christian Bertelsen fremhæver det, han kalder en stærkere ”tillidsbaseret decentralisering”.

Den nyvalgte kommunalbestyrelse lægger samtidig vægt på en mere udviklingsorienteret tilgang og har formuleret en række principper, som blandt andet handler om mere tværgående samarbejde, enklere arbejdsgange og plads til faglighed og sparring.

”Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere bringer sig selv, deres viden, kompetencer og ikke mindst ideer i spil. Vi skal turde prøve noget af, løse opgaverne på nye måder og i endnu højere agere på tværs. Når viden og evner fra forskellige fagligheder og forvaltninger kommer i spil, sker der noget helt særligt”, siger Christian Bertelsen.

Arbejdet med ledelse er forankret på flere niveauer i Norddjurs, både i ledelsessystemet og blandt medarbejderne. Christian Bertelsen har blandt andet bragt emnet i spil i det forum af chefer i Norddjurs, som mødes med jævne mellemrum, ligesom han vil sammensætte en sparringsgruppe af forskellige kommunale Norddjurs-ledere, som skal arbejde særligt intenst med ideer og input til kommunens bidrag til forskningscenterets arbejde.

For yderligere oplysninger eller kommentarer:

Kommunaldirektør Christian Bertelsen, Norddjurs Kommune. Tlf. 24 91 24 36
Centerleder, professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab: 31 58 77 80

Nyhedsdato: 15.03.2018