Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

EU-kontor: Jens Meilvang ny formand

Formand for miljø-og teknikudvalget Jens Meilvang er ny bestyrelsesformand for Midtjyllands fælles EU-kontor i Bruxelles.

På et møde på rådhuset i Grenaa fredag den 23. marts konstituerede den nye bestyrelse for Midtjyllands EU-kontor, Central Denmark EU Office (CDEU), sig. Ny formand er Jens Meilvang, medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og formand for miljø - og teknikudvalget sammesteds.

EU-kontoret er den midtjyske regions forlængede arm i EU og arbejder for, at Midtjylland skal få mest muligt ud af det europæiske samarbejde. Det er lig med engagement i f.eks. klimaprojekter, søgning af fonde, branding, erhvervssamarbejde og meget mere.

Jens Meilvang har siddet i bestyrelsen for CDEU som menigt medlem og Norddjurs-repræsentant siden 2014. Han siger som sin nye post som bestyrelsesformand:

”Jeg er meget glad for den tillid, kommunerne i Region Midtjylland har vist ved at pege på mig som ny bestyrelsesformand. Jeg vil gøre mit bedste for at leve op til den og glæder mig til samarbejdet med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og med EU-kontoret. CDEU er en vigtig partner for den midtjyske region og for Norddjurs. Samarbejdet har stor betydning blandt andet på fødevare- og klima-og energiområdet, og jeg ønsker blandt andet at arbejde for, at vores lokale virksomheder kan blive forankret i nogle af de mange EU-erhvervsprojekter. Det er der stort potentiale i”, slutter Jens Meilvang.

Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU og leder af kontoret i Bruxelles, siger:

”Jeg og mine medarbejdere glæder os til samarbejdet med Jens Meilvang, som vi allerede kender som en seriøs og dygtig politiker. Kontoret i Bruxelles ligger mange kilometer fra Midtjylland, og derfor er det vigtigt for os at have en solid, lokal forankring. Jeg er sikker på, at Jens bliver en god repræsentant for os blandt kommunerne i Midtjylland, og vi håber på også at kunne give Jens inspiration fra EU og europæisk samarbejde til det arbejde”.

Fakta om CDEU

 • Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen samt Aarhus Universitet har et fælles EU-kontor i Bruxelles: Central Denmark EU Office (CDEU).

 • EU-kontoret samarbejder med myndigheder, virksomheder, Aarhus Universitet og en række andre institutioner i Region Midtjylland om at sikre så stort et udbytte af det europæiske samarbejde som muligt.

 • Kontorets opgaver spænder vidt, f.eks. fra interessevaretagelse, over internationale projekter, EU-tilskud, policy-overvågning, europæiske partnerskaber, generel internationalisering til branding og strategisk arbejde.

 • I de 10 år, som CDEU har eksisteret, har kontoret hjulpet med at skaffe næsten trekvart milliard kroner i EU-støtte til den midtjyske region.

 • CDEU har pt. 18 medarbejdere i Bruxelles og to i Midtjylland.

Fakta om bestyrelsen

CDEU ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter for ejerkredsen. Bestyrelsesperioden følger valgperioden for kommune- og regionsvalg.

Kommunerne udpeger formanden for de første to år af bestyrelsesperioden og Region Midtjylland for de følgende to år. Rollerne byttes om i de sidste to år af perioden. Jens Meilvang skal således være formand i 2018 og 2019 og næstformand i 2020 og 2021.

Som repræsentant for kommunaldirektørnetværket i Region Midtjylland deltager Norddjurs Kommunes kommunaldirektør Christian Bertelsen som observatør i bestyrelsesmøderne i Jens Meilvangs formandsperiode.

Den nye bestyrelse, som konstituerede sig på mødet i Grenaa den 23. marts 2018, ser således ud:

Repræsentanter for kommunerne i Region Midtjylland:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Meilvang, Norddjurs Kommune (formand)
Byrådsmedlem Peder Udengaard, Aarhus Kommune
Byrådsmedlem Steffen Husted Damsgaard, Lemvig Kommune

Repræsentanter for Region Midtjylland

Regionsrådsmedlem Susanne Buch (næstformand)
Regionsrådsmedlem Jørgen Nørby

Repræsentant for Aarhus Universitet

Prodekan Ole Steen Nielsen
Aarhus Universitet

Repræsentanter for Vækstforum

Advokat Frans Skovholm, Leoni Advokater
Rektor Harald Mikkelsen, VIA University College.

Eksempler på samarbejdsprojekter mellem CDEU og Norddjurs Kommune

 • CeDEPI

  I 2014 hjalp CDEU Norddjurs Kommune og 10 andre, midtjyske kommuner med at opnå i alt 17,2 millioner kroner i EU-støtte til energieffektivisering. Projektet, som opnåede støtten, hed CeDEPI og løb over tre år, og det gik for Norddjurs vedkommende ud på at energirenovere bygninger for derved at skåne miljøet og opnå store besparelser for kommunen.

 • Coast to Coast Climate Challenge

  CDEU har hjulpet Norddjurs med at opnå 3,1 mio. kr. i EU-støtte til klimatilpasning i forbindelse med projektet Coast to Coast Climate Challenge. Det er et omfattende projekt, hvis mål det er at klimatilpasse Region Midtjylland bedst muligt. Dette gøres ved at inddrage i alt 31 partnere fra hele regionen, som samarbejder om 24 delprojekter. Projektet løber fra 2016 – 2022.

  Norddjurs Kommune deltager i Coast to Coast-projektet blandt andet sammen med Syddjurs Kommune i et delprojekt om Grenåens opland. Delprojektet skal danne basis for en politisk og offentlig debat om, hvordan man skal takle fremtidige vandudfordringer i og omkring Grenåen. I debatten inddrages blandt andet borgere, landejere, virksomheder, vandværker og de to kommuner.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jens Meilvang, Norddjurs Kommune
jem@norddjurs.dk
Tlf. 24 24 16 00

Birgitte Karnøe Frederiksen, souschef for CDEU
bkf@centraldenmark.eu
Tlf. +32 470 91 10 29

Nyhedsdato: 26.03.2018