Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny tilgang til rekruttering

Velbesøgt HR-konference gav værdifulde input til det videre arbejde med Norddjurs Kommunes kommende HR-strategi.

Konferencen bød blandt andet på oplæg om talentudvikling, at bruge kompetencer på tværs og hvordan det offentlige skal løse sine opgaver i partnerskaber med andre.

Fredag den 23. februar bød Norddjurs Kommune en lang række gæster velkommen til HR-konference på Kystvejens Hotel i Grenaa. Konferencen, som er et led i arbejdet med kommunens nye HR-strategi, havde som formål både at inspirere og motivere deltagerne til at byde ind med, hvordan Norddjurs Kommune udvikler og fornyer sig som en attraktiv arbejdsplads.

HR-strategien handler blandt andet om partnerskaber og samarbejde på tværs, og det afspejlede dagens deltagerliste i den grad også. Her var repræsentanter for kommune, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen bød velkommen og opfordrede deltagerne til at spidse ører:

”Dette er ikke ”business as usual”. Vi vil sætte en ny, mere offensiv dagsorden og tænke i et langt bredere perspektiv, når det f.eks. handler om at tiltrække ledere og medarbejdere og fastholde de dygtige ansatte, vi allerede har. Det skal ske i et tværfagligt samarbejde og med indspark fra mange forskellige partnere”.

Christian Bertelsen fremhævede, at den nyvalgte kommunalbestyrelse har sat rammen for arbejdet, og at en ny HR-strategi er en vigtig brik i arbejdet for at gøre Norddjurs til en endnu mere attraktiv kommune, hvor man gerne vil søge job – og flytte til, når man har fået jobbet.

”Det handler blandt andet om markedsføring, en stærkere branding og omtale af alt det, vi har at tilbyde. Og vi ser indsatsen i et bredt perspektiv. Det er ikke alene kommune og faglige organisationer, som skal gøre noget. Det er også erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og alle, der vil være med til at sprede den gode fortælling om Norddjurs”.

HR-chef med gode ideer

De første oplægsholdere var hhv. Louise Gade fra Via University College og Christina Nüssler fra COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling). De fortalte om, hvordan man bliver endnu bedre til at arbejde på tværs og pleje medarbejdernes talenter, hvordan man kan tænke fagligheder sammen og hvordan det offentlige i fremtiden kan løse sine mange opgaver smartere og mere effektivt.

Dagen bød også på gruppedrøftelser, hvor deltagerne kom med bud på, hvordan Norddjurs kan blive endnu mere attraktiv som arbejdsplads. Derefter var der oplæg fra Dorthe Vestergaard, HR-chef ved Djurslands Bank. Hun kom med gode ideer til, hvordan man kan gøre medarbejderne til gode ambassadører for arbejdspladsen.

Ny kommunalbestyrelse sætter retningen

Christian Hartvig, direktør for Poul Due Jensens Fond, overtog dernæst mikrofonen. Fonden, stiftet af manden bag den kendte virksomhed Grundfos, vil i de kommende år investere i projekter i Region Midtjylland, som skal øge tilknytningen til arbejdsmarkedet. Han fortalte om, hvordan Norddjurs kan få støtte til udvalgte projekter.

Til slut rundede Kasper Bjerregaard (V), næstformand for økonomiudvalget, som havde taget over i borgmester Jan Petersens fravær, af med en tak for en inspirerende dag.

Deltagerne fik en masse med hjem fra konferencen, var det klare indtryk efter dagens program. Tinne Christiansen, næstformand i Norddjurs Kommunes hovedudvalg, siger:

”Det var en meget spændende dag. Jeg vil især fremhæve Louise Gades oplæg om, at vi skal sætte fokus på et tættere samspil med borgerne og løse opgaverne på tværs af fagligheder og kompetencer. Mange forskellige talenter, som bringes sammen, kan skabe værdi. Det er noget af det, vi tager med os i det videre arbejde”.

Kasper Bjerregaard siger:

”Med denne konference tager vi to vigtige skridt: Først og fremmest tager vi hul på arbejdet med en ny HR-strategi for Norddjurs kommune. Derudover får vi fra den nye kommunalbestyrelse markeret en ny måde at arbejde på. At konferencen samtidig gav os mulighed for at byde Poul Due Jensens Fond velkommen som ny samarbejdspartner er endnu et plus, og økonomiudvalget glæder sig til at følge det videre arbejde”.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Kasper Bjerregaard, mobil: 51 23 86 14
Christian Bertelsen, mobil: 24 91 24 36
Tinne Christiansen, mobil: 61 20 36 27

Nyhedsdato: 02.03.2018