Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilbud om slåning af rabatgræs ved frøgræsmarker før 2. juni

Norddjurs Kommune tilbyder landbrug med frøgræsmarker at klippe rabatgræs langs de kommunale veje.

Landmænd, der ønsker at få slået rabatten langs deres frøgræsmarker, skal inden den 27. maj 2018 indsende deres ønske.

Norddjurs Kommune hjælper med at minimere risikoen for, at pollen fra grøftekantsgræs spreder sig til marker med dyrkning af græsfrø, osse kaldet frøgræsmarker.

”Ønsker en landmand at få slået rabatten, så klipper vi hele grøftekantens bredde, så pollen fra det vilde græs på grøftekanten ikke bestøver det dyrkede græs på marken, og derved resulterer i, at landmændene sælger ukorrekte græsfrø.” siger driftsplanlægger Hanne Kold Jensen og pointerer:

"Det er vigtigt, vi modtager anmodningen fra landmændene inden den 27. maj, ellers bliver det ikke muligt for os at få slået de ønskede vejrabatter inden den 2. juni, som er vores aftale med Djursland Landboforening".

Der slås kun rabatgræs i fuld bredde af vejrabat fra vejen og ind til marken efter henvendelse fra landmænd. derfor skal vi have indmelding hvert år, også selvom der avles frøgræs på samme mark som foregående år.

Det er vigtigt at oplyse om, hvor marken ligger på et kort med opstregning af, hvor der skal klippes, samt kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og mail.

"Derudover skal sten og lignende markeres eller fjernes fra vejrabatten, så rabatklipperen ikke ødelægges", siger Hanne Kold Jensen og gør samtidig opmærksom på, at installationer, som f.eks hydranter/vandlåse, skal være synligt afmærket for at undgå påkørsel.

Du er velkommen til at kontakte driftskontoret@norddjurs.dk inden den 20. maj 2018 med oplysning om telefonnummer, så kan vi, over telefonen, være behjælpelig med kort.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Hanne Kold Jensen, driftsplanlægger
Norddjurs Kommune
Mail: driftskontoret@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 28 04

Nyhedsdato: 08.05.2018